ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

คู่มือสำหรับผู้ใช้

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือสำหรับผู้ใช้
(ภาษาอังกฤษ)
(2 ภาษา)
สำหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
คลิกเพื่อเลือก
(ภาษาอังกฤษ)
(2 ภาษา)
คู่มือสำหรับผู้ใช้เน็ทเวิร์ค

คู่มือสำหรับผู้ใช้เน็ทเวิร์ค

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือสำหรับผู้ใช้เน็ทเวิร์ค
(ภาษาอังกฤษ)
(2 ภาษา)
สำหรับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์บนเน็ทเวิร์ค
คลิกเพื่อเลือก
(ภาษาอังกฤษ)
(2 ภาษา)
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มืออ้างอิงเบื้องต้น
(ภาษาอังกฤษ)
(3 ภาษา)
การกำหนดการตั้งค่าของตัวเครื่อง
คลิกเพื่อเลือก
(ภาษาอังกฤษ)
(3 ภาษา)
PDF
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย (แผงหน้าจอระบบสัมผัส)
(ภาษาอังกฤษ)
คู่มือนี้อธิบายเกี่ยวกับการแสดงแผงหน้าจอระบบสัมผัสอย่างกระชับ
19/05/2016
(03)
ดาวน์โหลด
(0.93MB)
PDF
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย (WLAN อินเทอร์เฟส)
(ภาษาอังกฤษ)
คู่มือนี้อธิบายเกี่ยวกับ WLAN อินเทอร์เฟสอย่างกระชับ
07/03/2013
(0)
ดาวน์โหลด
(1.54MB)
PDF
คู่มือการติดตั้งเบื้องต้น (Bluetooth อินเทอร์เฟส)
(ภาษาอังกฤษ)
คู่มือนี้อธิบายเกี่ยวกับ Bluetooth อินเทอร์เฟสอย่างกระชับ
07/03/2013
(0)
ดาวน์โหลด
(1.79MB)
PDF
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย (ที่ลอกฉลาก)
(ภาษาอังกฤษ)
คู่มือนี้อธิบายเกี่ยวกับเครื่องลอกฉลากอย่างกระชับ
07/02/2019
(01)
ดาวน์โหลด
(2.17MB)
PDF
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย (ฐานแบตเตอรี่)
(ภาษาอังกฤษ)
คู่มือนี้อธิบายเกี่ยวกับฐานแบตเตอรี่อย่างกระชับ
07/03/2013
(0)
ดาวน์โหลด
(2.37MB)
คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์

คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือซอฟท์แวร์สำหรับผู้ใช้
(ภาษาอังกฤษ)
(2 ภาษา)
สำหรับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์โดยใช้ซอฟต์แวร์
คลิกเพื่อเลือก
(ภาษาอังกฤษ)
(2 ภาษา)
PDF
คู่มือการใช้งานเครื่องสแกนบาร์โค๊ด (BRAdmin Professional 4)
(ภาษาอังกฤษ)
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ BRAdmin Professional 4
07/07/2020
(01)
ดาวน์โหลด
(0.89MB)
อื่นๆ

อื่นๆ

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
(ภาษาอังกฤษ)
(3 ภาษา)
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง
คลิกเพื่อเลือก
(ภาษาอังกฤษ)
(3 ภาษา)
PDF
เอกสาร Open Source Licensing Remarks
(ภาษาอังกฤษ)
นี่คือหมายเหตุสำหรับโอเพ่นซอร์สที่ Brother จัดหาให้
21/03/2013
(1.00)
ดาวน์โหลด
(0.03MB)
PDF
คำแนะนำสำคัญ – เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย: โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น
ข้อมูลรหัสผ่านเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่ระบบในโปรแกรมอรรถประโยชน์ของเครือข่าย
19/11/2020
(03)
ดาวน์โหลด
(0.18MB)
PDF
คำแนะนำการใช้งาน AirPrint
คู่มือนี้ให้ข้อมูลสำหรับการใช้ AirPrint ในการสั่งพิมพ์จากเครื่อง Mac หรืออุปกรณ์ในระบบ Apple
09/12/2019
(02)
ดาวน์โหลด
(0.45MB)
PDF
SAP® Device Types for Brother Label Printers
(ภาษาอังกฤษ)
สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับ การเชื่อมข้อมูลเพื่อเข้าระบบ SAP และการพิมพ์ตัวอย่างฉลากแบบต่างๆ
27/10/2020
(06)
ดาวน์โหลด
(5.43MB)
PDF
คู่มืออ้างอิงคำสั่ง Raster
(ภาษาอังกฤษ)
คู่มืออ้างอิงคำสั่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับคู่มือที่เขียนขึ้นมาสำหรับคำสั่ง Raster
22/03/2013
(1.00)
ดาวน์โหลด
(1.49MB)
PDF
ESC/ P คู่มืออ้างอิงคำสั่ง
(ภาษาอังกฤษ)
คู่มือนี้เป็นคู่มืออ้างอิงคำสั่งสำหรับภาษาคำสั่งเครื่องพิมพ์ ESC / P
21/03/2013
(1.00)
ดาวน์โหลด
(1.11MB)
PDF
คู่มือการใช้งานแม่แบบฉลาก P-touch/ คู่มืออ้างอิงคำสั่ง
(ภาษาอังกฤษ)
คู่มือนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลและฉลากแม่แบบของ P-touch
27/05/2015
(1.02)
ดาวน์โหลด
(1.78MB)

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

มีอะไรใหม่?

คู่มือสำหรับผู้ใช้

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English08/01/2015
(03)
4.17
MB
ดาวน์โหลด
English ( UK )08/01/2015
(03)
4.16
MB
ดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับผู้ใช้เน็ทเวิร์ค

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English20/02/2013
(03)
0.57
MB
ดาวน์โหลด
English ( UK )15/05/2013
(03)
0.57
MB
ดาวน์โหลด

คู่มืออ้างอิงเบื้องต้น

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English08/12/2015
(02)
2.07
MB
ดาวน์โหลด
English ( Canada )08/12/2015
(02)
2.08
MB
ดาวน์โหลด
English ( UK )18/04/2013
(01)
2.16
MB
ดาวน์โหลด

คู่มือซอฟท์แวร์สำหรับผู้ใช้

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English20/02/2013
(03)
2.47
MB
ดาวน์โหลด
English ( UK )15/05/2013
(03)
2.49
MB
ดาวน์โหลด

คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English25/04/2016
(02)
0.57
MB
ดาวน์โหลด
English ( Asia / Oceania )05/02/2019
(02)
0.32
MB
ดาวน์โหลด
English ( UK )05/02/2019
(02)
0.32
MB
ดาวน์โหลด