ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

คู่มือสำหรับผู้ใช้

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือการใช้งาน
คู่มือนี้ประกอบด้วยคำแนะนำสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์
04/08/2014
(01)
ดาวน์โหลด
(32.12MB)
PDF
การเริ่มต้น : คู่มืออ้างอิง
คู่มือนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์และคำแนะนำวิธีการใช้งานคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับการสร้างสรรค์งานปัก
04/08/2014
(01)
ดาวน์โหลด
(13.90MB)
PDF
คุณสมบัติเสริมของ PE-DESIGN 10 เวอร์ชั่น 10.2 (มีคุณสมบัติใหม่เมื่อใช้การอัพเดทเวอร์ชั่น 10.2)
คำแนะนำสำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติมพร้อมการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่น 10.2
09/08/2016
(01)
ดาวน์โหลด
(0.63MB)

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม