HL-L2320D

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

 

คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่พบบ่อยล่าสุด ซึ่งจัดอันดับตามวันที่อัพเดทล่าสุด

12/07/2021 ฉันไม่สามารถพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในปรินต์เซิร์ฟเวอร์  (สำหรับผู้ใช้งาน Linux)
25/03/2021 งานที่พิมพ์ออกมาขาดหายบางส่วนหรือหน้าจอเป็นสีฟ้าเมื่อมีการพิมพ์เอกสาร  หรือใช้งาน PC-FAX หลังจากการอัปเดตของ Windows 10 (March 2021)
30/07/2020 ไม่สามารถพิมพ์ได้หลังจากการอัปเดตของ Windows 10  (June 2020)
03/02/2020 การติดตั้ง built-in driver (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 8 ขึ้นไป)
05/12/2019 เมื่อฉันเลือกการพิมพ์แบบ 1 ด้านในไดรเวอร์ เครื่องของฉันพิมพ์กระดาษออกมา 2 ด้าน (สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux)

 

ข้อมูล