PT-E110

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

 

คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่พบบ่อยล่าสุด ซึ่งจัดอันดับตามวันที่อัพเดทล่าสุด

22/06/2017 ทำไมฉลากของฉันมีเส้นว่างแนวนอนวิ่งผ่านบนข้อความ?
22/06/2017 ฉันสามารถลดขนาดขอบเทปได้อย่างไร?
22/06/2017 ฉันจะป้อนสัญญลักษณ์ได้อย่างไร?