LS-2125/2160

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ทำไมด้ายของฉันถึงติดขัดบ่อย?

ด้ายอาจจะติดขัดหรือพันกันเนื่องจากหลายสาเหตุ

 • ด้ายด้านบนอาจพันกัน
  นำด้ายหรือเศษด้ายออกจากตัวเครื่องให้หมด 
  แผ่นประกบแกนหลอดด้ายควรมีขนาดพอดีกับหลอดด้าย
  ทำการร้อยด้ายด้านบนใหม่อีกครั้ง ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน

โปรดอ้างอิงจาก "การร้อยด้ายด้านบน" ในหมวด "การเตรียมพร้อมก่อนใช้งาน" 

หนึ่งจุดแนะนำ   วิธีการวางหลอดด้ายบนแกนยึดหลอดด้าย

 • นำไส้กระสวยออกมาและตรวจสอบดูว่าได้ทำการเดินเส้นด้ายอย่างถูกต้องในกระสวยจักรแล้ว 
  นำเศษผ้าหรือเศษเส้นด้ายออกจากกระสวยจักร

โปรดอ้างอิงจาก "การใส่ไส้กระสวย" ในหมวด "การเตรียมพร้อมก่อนใช้งาน" 

หนึ่งจุดแนะนำ   เมื่อด้ายพันกัน

 • ความตึงด้ายอาจแน่นหรือหลวมจนเกินไป
  ปรับค่าความตึงด้ายไปที่ค่ามาตรฐานหรือค่อยๆปรับค่าความตึงด้ายด้วยตนเอง

   
 • ความเหมาะสมของขนาดเข็ม ขนาดเส้นด้าย และเนื้อผ้าไม่ถูกต้อง
  ตรวจสอบว่าได้เลือกใช้ขนาดของเข็มและด้ายสำหรับชนิดของผ้าที่คุณกำลังเย็บได้ถูกต้อง
  (ตัวอย่างเช่น: ผ้าเดนิม ขนาดเข็มเบอร์ 16 และขนาดเส้นด้ายอยู่ระหว่าง 40-50)

หนึ่งจุดแนะนำ   การเลือกใช้เข็มเย็บผ้า ด้าย และเนื้อผ้าให้มีความเหมาะสม 

 

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

BC-2100/BC-2100PRW, BM-3500/2600, DS-140, FS101, FS50, Innov-is 1500D/1500, Innov-is 50, Innov-is 55P, Innov-is 950, Innov-is 980D, Innov-is 980K, LS-2125/2160, NX-400Q/400, NX-600, QC-1000

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น