HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

No Paper T1 (ไม่มีกระดาษในถาดที่ 1)

ตัวเครื่องไม่สามารถดึงกระดาษจากถาดกระดาษที่ระบุไว้
ตรวจสอบตามข้อต่างๆดังต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา:

 

  • เติมกระดาษในถาดกระดาษที่ได้ระบุหรือแจ้งบอกไว้ที่หน้าจอแสดงของตัวเครื่อง ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษได้ปรับให้เข้ากับขนาดที่ถูกต้องแล้ว
     
  • หากมีกระดาษอยู่แล้วในถาด ให้นำออกมาและใส่กลับเข้าไปอีกครั้ง ตรวจสอบดูว่าแคร่ปรับกระดาษได้ปรับให้เข้ากับขนาดที่ถูกต้องแล้ว
     
  • อย่าเติมกระดาษในถาดมากเกินไป

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2385DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น