HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันไม่สามารถพิมพ์ผ่านเครือข่ายแบบไร้สายกับเครื่องบราเดอร์ของฉันได้ (สำหรับผู้ใช้งาน Mac)

เพื่อแก้ไขปัญหานี้และกลับมาพิมพ์ได้อีกครั้ง  โปรดทำตามคำแนะนำจากด้านล่างนี้

 

 1. ตรวจสอบเครื่องบราเดอร์ของคุณอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน
 2. ตรวจสอบและแก้ไขการเชื่อมต่อเครื่อข่ายแบบไร้สายของคุณ
 3. วินิจฉัยและแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาสัญญาณการเชื่อมต่อแบบไร้สายเพิ่มเติม

1. ตรวจสอบเครื่องบราเดอร์ของคุณอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน

ตรวจสอบคุณได้ติดตั้งเครื่องบราเดอร์ของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หากไม่  ให้คลิกที่นี่เพื่อติดตั้งเครื่องบราเดอร์ของคุณ
เครื่องบราเดอร์ของคุณจะต้องติดปกติ และหน้าจอของเครื่องไม่มีข้อความผิดพลาดปรากฏอยู่

 

1.1 ตรวจสอบเครื่องของคุณเปิดใช้งานอยู่

หากหน้าจอของเครื่องว่างเปล่า

ตัวเครื่องอาจจะปิดอยู่หรืออยู่ในโหมดพักใช้งาน

 

 • ลองกดปุ่มอื่นๆที่ตัวเครื่อง เพื่อดูว่าตัวเครื่องออกจากโหมดพักหรือไม่ (Sleep Mode)
 • หากไม่ ลองตรวจสอบว่าตัวเครื่องได้เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบที่ทำงานปกติ หากเป็นเต้าเสียบที่มีสวิตช์ สวิตช์ต้องกดไปที่  ON (เปิด) แล้ว
 • หากตัวเครื่องไม่ตอบสนองถึงแม้ว่าคุณได้ลองปิด/เปิดเครื่องแล้ว  ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

 

1.2 ตรวจสอบที่หน้าจอเครื่องบราเดอร์ของคุณไม่มีข้อความแสดงความผิดพลาด

หากหน้าจอของเครื่องกำลังแสดงข้อความเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการพิมพ์

ข้อความผิดพลาดของปัญหาทางด้านการพิมพ์ เช่น "Paper Jam" หรือ "Ink/Toner Empty" จะทำให้คุณไม่สามารถพิมพ์งานได้ ต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนและทดสอบพิมพ์งานอีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความผิดพลาด ดูที่ Online User’s Guide (คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์)

> คุณสามารถดู Online User's Guide (คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์) ฉบับล่าสุด ในหมวด Manuals (คู่มือ)

 

 

1.3 ตรวจสอบเครื่องบราเดอร์ของคุณถูกตั้งค่าไว้เป็น default printer (เครื่องพิมพ์หลักในการใช้งาน)

ภาพหน้าจอและคำแนะนำต่างๆด้านล่างนี้อาจแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและเครื่องบราเดอร์ของคุณที่กำลังใช้งาน

วิธีการตรวจสอบเครื่องบราเดอร์ของคุณถูกตั้งเป็น default printer (เครื่องพิมพ์หลักในการใช้งาน)

 

 1. คลิกที่เมนู Apple และเลือก System preferences... คลิก Print & Fax, Print & Scan หรือ Printers & Scanners 
   
 2. เลือกชื่อเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณจากเมนูป็อปอัพของ  "Default printer"

  Defalt printer

 

1.4 ตรวจสอบสถานะเครื่องบราเดอร์ของคุณ

 1. ในการตรวจสอบสถานะเครื่องบราเดอร์ของคุณนั้น ให้คลิกที่ไอคอนของเครื่องบราเดอร์และคลิกที่ปุ่ม Open Print Queue...

  Print Queue
   
 2. คิวงานพิมพ์จะปรากฏขึ้น คลิก Resume หรือ Resume Printer

  Resume Printer
   
 3. ทดสอบพิมพ์อีกครั้ง

 

1.5 การลบข้อมูลงานพิมพ์

 1. คลิกที่ไอคอนเครื่องบราเดอร์ของคุณและคลิกปุ่ม Open Print Queue...
  คิวงานพิมพ์จะปรากฏขึ้น 
   
 2. ในการลบข้อมูลงานพิมพ์ เลือกแต่ละข้อมูลที่ต้องการลบและคลิกที่เครื่องหมาย  Delete

  Delete Jobs

  เมื่อคุณได้ตรวจสอบเครื่องหมายถูกในส่วนนี้แล้ว ให้ทดสอบพิมพ์อีกครั้ง หากคุณยังคงพิมพ์ไม่ได้  ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อแบบไร้สายของคุณตามที่ได้อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 2

 

 

2. ตรวจสอบและแก้ไขการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายของคุณ

ตรวจสอบเครื่องบราเดอร์ของคุณนั้นเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอย่างถูกต้อง

 

Wireless Connection

 

การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณกับเราเตอร์แบบไร้สายอาจไม่พร้อมใช้งานหรือตั้งค่าไม่ถูกต้อง

หากคุณมีการเปลี่ยนเราเตอร์แบบไร้สายของคุณหรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) หรือเปลี่ยนการตั้งค่าใหม่ แนะนำให้คุณเชื่อมต่อเครื่องบราเดอร์อีกครั้งไปยังเราเตอร์แบบไร้สายหรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ตัวใหม่

> คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย

 

2.1 ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อข่ายแบบไร้สายแล้ว

เพื่อทดสอบว่าการเชื่อมต่อนั้นสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถทดสอบได้ดังนี้

 

 1. ไปที่ไซต์อินเทอร์เน็ตหรือลองส่ง/รับอีเมล หากคุณสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ แต่ไม่พบเครื่องบราเดอร์ของคุณในเครือข่าย ให้ไปที่ขั้นตอน 2.2
 2. พิมพ์รายงาน WLAN ซึ่งสามารถแจ้งคุณให้ทราบถึงสถานะการเชื่อมต่อในปัจจุบัน หากมีรหัสแสดงความผิดพลาดใดๆบนรายงานที่พิมพ์ออกมา คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรหัสแสดงความผิดพลาดบนรายงาน WLAN

 

2.2 ตรวจสอบอินเตอร์เฟสของเครือข่ายไร้สายที่เครื่องบราเดอร์เปิดใช้งานแล้ว

หากคุณไม่สามารพิมพ์แบบไร้สายได้ อินเตอร์เฟสเครือข่ายแบบไร้สายที่เครื่องบราเดอร์ของคุณนั้นอาจปิดอยู่ หากต้องการเปิดการทำงานของอินเตอร์เฟสเครือข่ายแบบไร้สายของเครื่องบราเดอร์

> คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าอินเตอร์เฟสเครือข่ายแบบไร้สายของเครื่องบราเดอร์  
 

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตรวจสอบของขั้นตอนนี้ ทดสอบพิมพ์อีกครั้ง หากคุณยังไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้ไปที่ขั้นตอน 2.3

 

2.3 ตรวจสอบทุกอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สายของคุณทำงานปกติ

ปิดทุกอุปกรณ์ดังต่อไปนี้และเปิดขึ้นใหม่อีกครั้งตามภาพประกอบที่แสดงด้านล่าง

 

Devices

 

รออย่างน้อย 5 นาทีเพื่อให้เครื่องบราเดอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายอีกครั้ง และทดสอบพิมพ์
หากคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ไปที่ขั้นตอน 2.4  ด้านล่างนี้

 

 

2.4 ลองตั้งค่าที่เครื่องบราเดอร์ใหม่อีกครั้ง

หากคุณได้ทำตามคำแนะนำที่แจ้งไว้ข้างต้นหมดแล้วรวมไปถึงการใช้เครื่องมือซ่อมแซมการเชื่อมต่อเน็ทเวิร์ค แต่ยังไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้ติดตั้งไดรเวอร์ใหม่อีกครั้ง (Full Driver & Software Package (แพ็กเกจไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็ม))

> คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตั้งค่าเครื่องบราเดอร์ของคุณ

(สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปเท่านั้น) เปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย (ไฟร์วอลล์) ชั่วคราวเพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อแบบเครือข่าย

 

ซอฟต์แวร์ความปลอดภัย (ไฟร์วอลล์) ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอาจขัดขวางการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายที่กำลังติดตั้ง หากคุณได้รับข้อความแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับไฟร์วอลล์ เราขอแนะนำเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยแบบชั่วคราวที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อติดตั้งการเชื่อมต่อ 
 

Firewall

 

ข้อสำคัญ

 • ก่อนปิดไฟร์วอลล์ คุณต้องตรวจสอบว่าการเปลี่ยนการตั้งค่านี้สามารถทำได้ในเน็ทเวิร์คของคุณ  เพราะบราเดอร์จะไม่รับผิดชอบผลที่ตามมาใดๆก็ตามจากการปิดไฟร์วอลล์นี้
 • เมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งแล้ว อย่าลืมเปิดไฟร์วอลล์กลับขึ้นมาอีกครั้ง

หากคุณได้ตั้งค่าที่เครื่องบราเดอร์ของคุณใหม่แล้ว และยังไม่สามารถเชื่อมต่อหรือพิมพ์ได้  ให้ทำการตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายเพิ่มเติมในขั้นตอนที่ 3 นี้

 

 

3. วินิจฉัยและแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาสัญญาณการเชื่อมต่อแบบไร้สายเพิ่มเติม

 

3.1 พิมพ์รายงาน Network Configuration และตรวจสอบสัญญาณการเชื่อมต่อกับเราเตอร์แบบไร้สายหรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์)

เมื่อเครื่องบราเดอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายแล้ว ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายที่เครื่องของคุณโดยการพิมพ์รายงาน Network Configuration ออกมา

 

> คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการพิมพ์ Network Configuration

 

Wireless Link Status

 

ตรวจสอบสถานะของ Wireless Link Status ในรายงาน

Wireless Link Status ดำเนินการ
Link OK ตรวจสอบที่อยู่ IP ของเครื่องบราเดอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ > ไปที่ขั้นตอน 3.2
Error รีเซ็ตการตั้งค่าเน็ทเวิร์คกลับไปยังค่าเริ่มต้นใหม่ > ไปที่ขั้นตอน 3.3

 

 

3.2  ตรวจสอบที่อยู่ IP ของเครื่องบราเดอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

3.2.1  วิธีการตรวจสอบที่อยู่ IP ของเครื่องบราเดอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

 

วิธีการตรวจสอบที่อยู่ IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 1. คลิกที่เมนู Apple และเลือก System Preferences > Network > Advanced

  Advanced
   
 2. คลิกที่ TCP/IP และตรวจสอบ IPv4 Address และ Subnet Mask
  ตรวจสอบหมายเลขของ Subnet Mask นั้นต้องเป็น "255.255.255.0" หาก Subnet Mask ของคุณไม่ใช่เลขดังกล่าว ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่าย

  TCP/IP
   
 3. หลังจากนั้นให้มาตรวจสอบที่อยู่ IP ของเครื่องบราเดอร์คุณจากรายงาน Network Configuration
  ในการพิมพ์รายงาน Network Configuration 

  > คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการพิมพ์รายงาน Network Configuration 
   
 4. ดูที่ IP address ซึ่งใกล้กับหัวข้อ <IP Settings> ในรายงานที่พิมพ์ออกมา

  IP Settings
   
 5. เปรียบเทียบ IP address ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องบราเดอร์ของคุณ 
   
  • เพื่อตรวจดูว่าที่อยู่ของทั้งคู่นั้นต้องมาจากวงเดียวกัน และจะแตกต่างเฉพาะตัวเลขหลักสุดท้ายเท่านั้น ตัวอย่างเช่น
   IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์: 192.168.1.2
   IP address ของเครื่องบราเดอร์: 192.168.1.110
  • ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องบราเดอร์ของคุณนั้นใช้ตัวเลขหลักสุดท้ายที่ต่างกัน หรือไม่เหมือนกันในระหว่างเลข 2 ถึง เลข 254
  • ในแต่ละเครื่องหรือคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายของคุณต้องมีหมายเลข IP address เป็นของตัวเอง
  • หากหมายเลข IP Address บนรายงาน Network Configuration ปรากฏเป็น 0.0.0.0 โปรดรออย่างน้อย 5 นาทีและลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

ถัดไป  ให้ ping หมายเลข IP address ของเครื่องบราเดอร์ของคุณ (ดูขั้นตอนที่  3.2.2) เพื่อตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถสื่อสารกับเครื่องได้อย่างถูกต้อง

 

3.2.2  การ Ping เครื่องบราเดอร์

 

 1. คลิก Go จากแถบเมนูของ Finder และเลือก Computer > Macintosh HD > System > Library > CoreServices > Applications > Network Utility
   
 2. กดที่แท็บของ Ping และใส่หมายเลข IP address ของเครื่องบราเดอร์

  Ping
   
 3. กดเลือกปุ่ม Send only _ pings และป้อนจำนวน 4 ครั้ง 
   
 4. คลิกปุ่ม Ping (เพื่อ ping)

เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการ ping หรือพยายามสื่อสารกับเครื่องบราเดอร์ เมื่อสื่อสารเสร็จสิ้น คุณจะได้รับสถิติของการ ping

 

 • หากคุณได้รับการตอบกลับ และการตอบกลับนั้นมาจากหมายเลข IP address ของเครื่องบราเดอร์คุณ (Reply from) (ดูได้จากภาพตัวอย่างด้านล่าง)  นั่นหมายความว่ามีการสื่อสารระหว่างกัน ให้ปิดหน้าต่างนี้ได้

  Ping Recieve
   
 • หากคุณไม่ได้รับการตอบกลับ หรือหมายเลข IP address เหล่านั้นมาจากเลขที่ไม่ถูกต้อง นั่นหมายความว่ามีปัญหาระหว่างการสื่อสารกัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ โปรดทำตามขั้นตอนต่างๆด้านล่าง
   
  1. ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องบราเดอร์ของคุณนั้นต้องเชื่อมต่อด้วยเครือข่ายไร้สายเดียวกันแล้ว (ด้วยชื่อเครือข่าย (SSID) ที่เหมือนกัน)
   หากเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องบราเดอร์ของคุณนั้นเชื่อมต่ออยู่คนละเครือข่าย และคุณไม่ทราบวิธีแก้ไข โปรดติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์ของคุณ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย หรือผู้ให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ต เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ผิดพลาดนี้
    
  2. ตรวจสอบไม่มีแอปพลิเคชันอื่นๆหรือไฟร์วอลล์กำลังทำงานอยู่ เพราะการทำงานดังกล่าวสามารถขัดขวางการติดตั้งแบบเครือข่ายได้  เปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณชั่วคราว เมื่อเสร็จสิ้น คุณสามารถเปิดไฟร์วอลล์กลับมาใหม่ได้อีกครั้ง 
    
   • ทำซ้ำในขั้นตอน 3.2.2 อีกครั้งหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย
   • หากคุณยังไม่สามารถ ping เครื่องบราเดอร์ของคุณได้  ให้ลอง ping ไปยังเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบดูว่า ปัญหานั้นเป็นที่เครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งหรือไม่ หากใช่ คุณต้องติดต่อผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือเพิ่มเติมของการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นี้
   • หากยังไม่สามารถ ping ไปหาเครื่องบราเดอร์ได้ ให้ไปยังขั้นตอนที่  3.3 เพื่อลองเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายใหม่อีกครั้ง

 

3.3 รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายใหม่ให้กลับไปยังค่าเริ่มต้น

> คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการรีเซ็ตเครื่องให้กลับไปยังการตั้งค่าเริ่มต้น

หากคุณสามารถพิมพ์หรือสแกนมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันได้ ห้ามรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายที่เครื่องบราเดอร์แต่ให้ติดต่อผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์ความปลอดภัยหรือไฟร์วอลล์ต่างๆอาจขัดขวางระหว่างการสื่อสารได้

 

3.4  การตรวจสอบอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อการติดตั้งเครือข่ายแบบไร้สาย (ตรวจสอบเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ทำงานถูกต้องหรือไม่)

อาจมีการเปิดใช้งานการตั้งค่าความปลอดภัยของการเข้าถึงที่จำกัดในเราเตอร์หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ของคุณ หากต้องการตรวจสอบ สามารถทำได้ตามคำแนะนำด้านล่างนี้ (หากจำเป็น)

 

 • ตรวจสอบว่าไม่ได้เปิดการตั้งค่า Privacy Separator (เปิดการเชื่อมต่อความเป็นส่วนตัว) ไว้
 • หากมีมากกว่า 2 เราเตอร์ การตั้งค่าต่างๆของเราเตอร์แบบไร้สายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ทั้งหมดอาจถูกกำหนดค่าไม่ถูกต้อง
 • หากมีการใช้การกรองค่า MAC address ในเราเตอร์แบบไร้สายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) คุณจำเป็นต้องกำหนดค่า MAC address ที่เครื่องบราเดอร์ของคุณด้วย
  > คลิกที่นี่เพื่อไปยังหมวด "Function settings of your WLAN access point" ในอีก FAQ หนึ่งและตรวจสอบการตั้งค่า

 

3.5 ลองตั้งค่าที่เครื่องบราเดอร์ของคุณใหม่อีกครั้ง

หากคุณได้ลองทำตามการตรวจสอบที่แนะนำทั้งหมดข้างต้นรวมไปถึงการซ่อมแซมสัญญาณแล้ว และยังไม่สามารถพิมพ์ได้ คุณต้องติดตั้งไดรเวอร์ใหม่อีกครั้ง (Full Driver & Software Package) แพ็กเกจไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็ม     
> คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตั้งค่าเครื่องบราเดอร์ใหม่

 

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

DCP-1610W, DCP-375CW, DCP-6690CW, DCP-J105, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-L3551CDW, DCP-T500W, DCP-T700W, HL-3170CDW, HL-4570CDW, HL-6180DW, HL-L2375DW, HL-L2385DW, HL-L3270CDW, HL-L6200DW, HL-L6400DW, HL-L8250CDN, HL-L8350CDW, HL-L8360CDW, HL-T4000DW, MFC-1910W, MFC-490CW, MFC-640CW, MFC-6490CW, MFC-665CW, MFC-685CW, MFC-6890CDW, MFC-7860DW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-8910DW, MFC-9320CW, MFC-9330CDW, MFC-9840CDW, MFC-9970CDW, MFC-J200, MFC-J2310, MFC-J2320, MFC-J2330DW, MFC-J2510, MFC-J2720, MFC-J2730DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW, MFC-J415W, MFC-J430W, MFC-J5910DW, MFC-J615W, MFC-J625DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J825DW, MFC-L2715DW, MFC-L2750DW, MFC-L2770DW, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW, MFC-L5900DW, MFC-L6900DW, MFC-L8690CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9550CDW, MFC-T4500DW, MFC-T800W

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น