HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

Self-Diagnostic (วินิจฉัยเอง)

  • อุณหภูมิของตัวทำความร้อน (fuser unit) ไม่ได้เพิ่มขึ้นไปถึงอุณหภูมิที่ระบุภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ตัวทำความร้อนร้อนเกินไป

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

  • (สำหรับบางรุ่น) เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลแฟกซ์ในหน่วยความจำของเครื่อง ให้โอนถ่ายข้อมูลไปยังเครื่องโทรสารอื่นหรือคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนปิดเครื่อง
     
  • กดปุ่ม Power On/Off(Power On/Off) ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง รอ 2-3 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง เปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที 
     

 

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L2320D, HL-L2360DN, HL-L2365DW, HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2385DW, MFC-L2700D, MFC-L2700DW, MFC-L2715DW, MFC-L2740DW, MFC-L2750DW, MFC-L2770DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น