HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

Cannot Detect (ไม่สามารถตรวจจับ)

ตรวจสอบข้อต่างๆดังต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา:

 

หากคุณไม่ได้ใช้ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ของแท้จากบราเดอร์ ตัวเครื่องจะไม่สามารถตรวจจับตลับผงหมึกได้

ใช้ตลับผงหมึกของแท้ใหม่ ยี่ห้อบราเดอร์

 

 

หมายเลขรุ่นของตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ไม่สอดคล้องหรือไม่ตรงกับเครื่องของคุณ

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของตลับ สามารถทำงานกับเครื่องของคุณได้หรือไม่
เข้าไปที่ คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ หรือ หมวด วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม ของเว็บไซต์นี้เพื่อทราบว่าวัสดุการพิมพ์แบบใดที่สามารถใช้งานได้กับตัวเครื่องของคุณ และหมายเลขรุ่นของตลับผงหมึก (โทนเนอร์)

> คลิกที่นี่เพื่อดู คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ ฉบับล่าสุด
> คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปที่หมวด วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

 

 

การติดตั้งชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ไม่ถูกต้อง

ดึงชุดประกอบตลับผงหมึกและแม่แบบสร้างภาพออกมา  และแยกตลับผงหมึกออกจากแม่แบบสร้างภาพ  จากนั้นทำการติดตั้งตลับผงหมึกกลับเข้าไปในแม่แบบสร้างภาพใหม่ให้ถูกต้อง  และใส่ชุดประกอบดังกล่าวกลับเข้าสู่ตัวเครื่อง

> คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร์)

 

หากไม่สามารถแก้ไขข้อความผิดพลาดนี้ได้  ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์ได้ที่ส่วน "ติดต่อเรา"

 

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2385DW, MFC-L2715DW, MFC-L2750DW, MFC-L2770DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น