HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) โดยใช้การพิมพ์ดรัมดอท

หากเอกสารที่พิมพ์ออกมามีจุดหรือรอยซ้ำๆ กันเป็นช่วงระยะห่าง 94 มม. ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อาจมีวัสดุแปลกปลอม เช่น กาวจากฉลากติดอยู่บนพื้นผิวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

HL-L2310D

 1. ตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในโหมดพร้อม
 2. กด Go (ไป) แปดครั้ง
  เครื่องจะพิมพ์ใบตรวจสอบจุดบนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
 3. กดค้างไว้ที่ เพื่อปิดเครื่อง
 4. เปิดฝาครอบด้านหน้า
 5. ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออกจากเครื่องพิมพ์
 6. กดคันล็อคสีเขียวลงและถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
 7. หมุนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ดังแสดงในภาพประกอบ ตรวจสอบว่าเฟืองของอุปกรณ์ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อยู่ทางซ้ายมือ
 8. ใช้เครื่องหมายตัวเลขด้านข้างลูกกลิ้งแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เพื่อหารอยเปื้อนบนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ตัวอย่างเช่น จุดในคอลัมน์ 2 บนใบตรวจสอบหมายถึงว่ามีรอยเปื้อนในบริเวณ “2” ของแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
 9. หมุนขอบของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าหาตัวคุณขณะดูที่พื้นผิวของแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เพื่อหารอยเปื้อน
  ข้อควรจำ
  • เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ห้ามสัมผัสที่ผิวหน้าของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เด็ดขาด ให้สัมผัสที่วงล้อที่ปลายเท่านั้น
 10. เช็ดพื้นผิวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เบาๆ ด้วยก้านพันสําลีแห้งจนกว่ารอยเปื้อนหรือวัสดุแปลกปลอมบนพื้นผิวจะหลุดออก
  หมายเหตุ
  ห้ามทำความสะอาดพื้นผิวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ความไวต่อแสงด้วยวัตถุแหลมคมหรือของเหลวใดๆ
 11. ดันตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ให้แน่นหนาในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จนกว่าจะได้ยินเสียงล็อคเข้าที่
  ตรวจสอบว่าคุณใส่ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) อย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นตลับผงหมึก (โทนเนอร์) อาจหลุดออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
 12. ติดตั้งชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) กลับเข้าสู่เครื่องพิมพ์
 13. ปิดฝาครอบด้านหน้าของเครื่อง
 14. กด เพื่อเปิดเครื่อง

HL-L2350DW/HL-L2351DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW/HL-L2376DW/HL-L2385DW/HL-L2386DW

 1. ตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในโหมดพร้อม
 2. กด หรือ เพื่อแสดงตัวเลือก [Print Reports (รายงานการพิมพ์)] จากนั้นกดOK
 3. กด หรือ เพื่อเลือกตัวเลือก [Drum Dot Print (การพิมพ์ทดสอบดรัมดอท)]
 4. กด Go (ไป)
  เครื่องจะพิมพ์ใบตรวจสอบจุดบนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
 5. กดค้างไว้ที่ เพื่อปิดเครื่อง
 6. เปิดฝาครอบด้านหน้า
 7. ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออกจากเครื่องพิมพ์
 8. กดคันล็อคสีเขียวลงและถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
 9. หมุนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ดังแสดงในภาพประกอบ ตรวจสอบว่าเฟืองของอุปกรณ์ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อยู่ทางซ้ายมือ
 10. ใช้เครื่องหมายตัวเลขด้านข้างลูกกลิ้งแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เพื่อหารอยเปื้อนบนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ตัวอย่างเช่น จุดในคอลัมน์ 2 บนใบตรวจสอบหมายถึงว่ามีรอยเปื้อนในบริเวณ “2” ของแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
 11. หมุนขอบของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าหาตัวคุณขณะดูที่พื้นผิวของแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เพื่อหารอยเปื้อน
  ข้อควรจำ
  • เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ห้ามสัมผัสที่ผิวหน้าของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เด็ดขาด ให้สัมผัสที่วงล้อที่ปลายเท่านั้น
 12. เช็ดพื้นผิวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เบาๆ ด้วยก้านพันสําลีแห้งจนกว่ารอยเปื้อนหรือวัสดุแปลกปลอมบนพื้นผิวจะหลุดออก
  หมายเหตุ
  ห้ามทำความสะอาดพื้นผิวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ความไวต่อแสงด้วยวัตถุแหลมคมหรือของเหลวใดๆ
 13. ดันตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ให้แน่นหนาในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จนกว่าจะได้ยินเสียงล็อคเข้าที่
  ตรวจสอบว่าคุณใส่ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) อย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นตลับผงหมึก (โทนเนอร์) อาจหลุดออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
 14. ติดตั้งชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) กลับเข้าสู่เครื่องพิมพ์
 15. ปิดฝาครอบด้านหน้าของเครื่อง
 16. กด เพื่อเปิดเครื่อง

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2385DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น