HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

รอยยับบนซองจดหมาย

Print Quality Problem - Envelope creases

 

ตรวจสอบตามข้อต่างๆดังต่อไปนี้ เพื่อแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ: ภาพประกอบที่แสดงด้านล่างเป็นภาพผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง และอาจแตกต่างไปจากเครื่องบราเดอร์ของคุณ

 

  • ตรวจสอบคันโยกสำหรับพิมพ์ซองจดหมายที่อยู่ภายในฝาครอบด้านหลังของตัวเครื่องถูกดึงลงหรือกดลงไปยังตำแหน่งของการพิมพ์ซองจดหมายแล้ว (เมื่อพิมพ์ซองจดหมาย) หลังจากการพิมพ์เสร็จสิ้น  ต้องปรับหรือคืนคันโยกดังกล่าวกลับไปยังจุดเดิม (จุดเริ่มต้น) โดยดึงคันโยกกลับขึ้นไปจนกระทั่งล็อกเข้าที่

    Green Levers
  • ตรวจสอบในขณะที่พิมพ์ซองจดหมายนั้น ฝาครอบด้านหลังของตัวเครื่อง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) ถูกเปิดออกแล้ว
  • (สำหรับรุ่นที่มีช่องป้อนเอกสารด้วยมือ)
    ตรวจสอบได้วางซองจดหมายที่ช่องป้อนเอกสารด้วยมือเท่านั้น
  • (สำหรับรุ่นที่มีถาดอเนกประสงค์)
    ตรวจสอบได้วางซองจดหมายที่ถาดอเนกประสงค์เท่านั้น

 

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2385DW, MFC-L2715DW, MFC-L2750DW, MFC-L2770DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น