HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ทำความสะอาดสายโคโรนา

ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ หรือแผงควบคุมแสดงสถานะ [Drum ! (แม่แบบสร้างภาพ!)] ให้ทำความสะอาดสายโคโรนา

  1. เปิดฝาครอบด้านหน้า
  2. ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออกจากเครื่องพิมพ์
  3. ทำความสะอาดสายโคโรนาด้านในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) โดยค่อยๆ เลื่อนจุดตั้งระยะสีเขียวจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้ายหลายครั้ง
    ตรวจสอบว่าเลื่อนจุดตั้งระยะกลับไปสู่ตำแหน่งเริ่มต้น () ลูกศรบนจุดตั้งระยะจะต้องตั้งให้ตรงกับลูกศรบนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) หากไม่เป็นเช่นนั้น หน้าที่พิมพ์อาจมีเส้นแนวตั้งปรากฏ
  4. ติดตั้งชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) กลับเข้าสู่เครื่องพิมพ์
  5. ปิดฝาครอบด้านหน้าของเครื่อง

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2385DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น