HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

Replace Drum (เปลี่ยนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม))

เครื่องบราเดอร์มีวัสดุการพิมพ์ที่เป็นตลับผงหมึกและแม่แบบสร้างภาพเป็นชิ้นส่วนที่แยกกัน  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเปลี่ยนเฉพาะชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ไม่ใช่ตลับผงหมึก (โทนเนอร์)

> คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับความแตกต่างระหว่างตลับผงหมึกและแม่แบบสร้างภาพ

 

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม):

 

การเปลี่ยนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

หมายเหตุ: ภาพประกอบแสดงด้านล่างมาจากภาพผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ซึ่งอาจแตกต่างไปจากเครื่องบราเดอร์ของคุณ

 

 1. ตรวจสอบว่าตัวเครื่อง เปิดใช้งานอยู่
 2. เปิดฝาครอบด้านหน้า
  Open front cover
 3. นำชุดประกอบตลับผงหมึกและแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออกจากตัวเครื่อง
  Remove toner cartridge and drum unit assembly from machine
 4. กดคันล็อคสีเขียวลงและถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
  Take the toner cartridge out of the drum unit
 5. นำแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออกจากบรรจุภัณฑ์
 6. ใส่ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) เข้ากับแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่ให้แน่นจนกระทั่งท่านได้ยินเสียงล็อคเข้าที่
  Push toner cartridge firmly into the new drum unit

  ตรวจสอบว่าท่านได้ใส่ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) อย่างถูกต้อง มิฉะนั้นตลับผงหมึก (โทนเนอร์) อาจหลุดออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ได้

 7. ติดตั้งชุดประกอบตลับผงหมึกและแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) กลับเข้าไปในตัวเครื่อง
  Install toner cartridge and drum unit assembly back into machine
 8. ปิดฝาครอบด้านหน้าของตัวเครื่อง

 

การรีเซ็ตตัวนับจำนวนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

เมื่อท่านเปลี่ยนแม่แบบสร้างภาพ(ดรัม) ใหม่ คุณจำเป็นต้องรีเซ็ตตัวนับจำนวนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างให้สมบูรณ์ดังต่อไปนี้:

 

 1. ตรวจสอบว่าตัวเครื่อง เปิดใช้งานอยู่
 2. ปิดฝาครอบด้านหน้า
 3. กดปุ่ม OK และปุ่มลูกศร ขึ้น พร้อมกัน
 4. กดปุ่ม OK เพื่อเลือก Drum
 5. กดปุ่มลูกศร ลง เพื่อทำการรีเซ็ตตัวนับจำนวนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2385DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น