HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

พิมพ์เป็นจุลสาร (หนังสือเล่มเล็ก) อัตโนมัติ (Windows®)

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์เอกสารในรูปแบบจุลสารโดยใช้การพิมพ์แบบ 2 ด้าน หน้าของเอกสารจะถูกจัดเรียงตามหมายเลขหน้าที่ถูกต้อง และให้คุณสามารถพับกึ่งกลางเอกสารที่ตรงกลางได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนลำดับหน้าที่พิมพ์

Booklet

 • เลือกกระดาษขนาด A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal หรือ Folio เมื่อใช้ฟังก์ชันการพิมพ์แบบ 2 ด้านอัตโนมัติ
  (กระดาษขนาด Letter  Lega  Folio Mexico Legal และ India Legal สำหรับปรเทศสหรัฐอเมริการ/ แคนาดา/ ละตินอเมริการ และกระดาษขนาด A4 สำหรับประเทศอื่นๆ)
 • ตรวจสอบฝาครอบด้านหลังปิดสนิท
 • หากกระดาษม้วนงอ ยืดกระดาษให้ตรงและใส่กลับเข้าในถาดใส่กระดาษอีกครั้ง
 • ใช้กระดาษธรรมดาหรือกระดาษชนิดบาง ห้ามใช้กระดาษปอนด์
 • หากกระดาษบางเกินไป อาจเกิดรอยย่นได้
 1. เลือกคำสั่งการพิมพ์ในแอปพลิเคชันของคุณ
 2. เลือก Brother XXX-XXXX (XXXX คือชื่อรุ่นของคุณ) และจากนั้นคลิกปุ่มคุณลักษณะหรือการกําหนดลักษณะการพิมพ์
  หน้าต่างไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น
 3. คลิกแท็บ Basic
 4. ในส่วนของ Orientation (ทิศทาง)  ให้เลือก Portrait (แนวตั้ง) หรือ Landscape (แนวนอน) อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางของเอกสารที่จะพิมพ์ออกมา

  หากแอปพลิเคชันของคุณมีการตั้งค่าที่คล้ายคลึงกัน เราแนะนำให้คุณกำหนดทิศทางโดยใช้แอปพลิเคชันของคุณ

 5. คลิกรายการแบบดึงลง 2-sided / Booklet (2 ด้าน/จุลสาร)  จากนั้นเลือก Booklet (จุลสาร)
 6. คลิกปุ่ม 2-sided Settings (การตั้งค่าเพิ่มเติมแบบ 2 ด้าน)
 7. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้ของเมนู 2‑sided Type
  มีตัวเลือก 2 ประเภทสำหรับแต่ละทิศทางของการเข้าเล่มแบบ 2 ด้าน 
   
  ตัวเลือกสำหรับแนวตั้ง ลักษณะ
  เย็บทางด้านซ้าย Left Binding
  เย็บทางด้านขวา Right Binding
   
  ตัวเลือกสำหรับแนวนอน ลักษณะ
  เย็บด้านบน Top Binding
  เย็บด้านล่าง Bottom Binding

   
 8. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากเมนู Booklet Printing Method (ขั้นตอนการพิมพ์จุลสาร) 
   
  ตัวเลือก คำอธิบาย
  All Pages at Once

  ทุกหน้าจะพิมพ์ในรูปแบบจุลสาร (4 หน้าต่อแผ่น/ 2 หน้าต่อด้าน) พับครึ่งตรงกลางของเอกสารที่พิมพ์เพื่อทำจุลสาร

  All Pages at Once

  Divide into Sets

  ตัวเลือกนี้พิมพ์เอกสารทั้งหมดเป็นชุดจุลสารขนาดเล็กในแต่ละชุด และให้คุณสามารถพับกึ่งกลางที่ตรงกลางของชุดจุลสารขนาดเล็กแต่ละชุดได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนลําดับหน้าที่พิมพ์
  คุณสามารถระบุจำนวนแผ่น (จาก 1 ถึง 15) ของแต่ละจุลสารขนาดเล็กได้ ตัวเลือกนี้มีประโยชน์ในการพับงานพิมพ์จุลสารที่มีจำนวนหน้าหลายหน้า

  Devide into Sets

   

 9. เลือกตัวเลือก Binding Offset ถ้าคุณต้องการระบุออฟเซ็ทสำหรับการเข้าเล่มเป็นหน่วยนิ้วหรือมิลลิเมตร
 10. คลิก OK เพื่อกลับไปยังหน้าต่างไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
 11. เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์อื่นๆ  หากคุณต้องการ
 12. คลิก OK
 13. เสร็จสิ้นการพิมพ์ของคุณ

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

DCP-L3551CDW, HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2385DW, HL-L3230CDN, HL-L3270CDW, MFC-L2715DW, MFC-L2750DW, MFC-L2770DW, MFC-L3735CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น