HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

เปลี่ยนภาษาบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

เปลี่ยนภาษาหน้าจอแสดงผลแบบ LCD หากจำเป็น

คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในบางประเทศ

  1. กด หรือ เพื่อแสดงตัวเลือก [Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น)] จากนั้นกดOK
  2. กด หรือ เพื่อแสดงตัวเลือก [Local Language (ภาษาในเครื่อง)] จากนั้นกดOK
  3. กด หรือ เพื่อแสดงภาษาของคุณ จากนั้นกด Go (ไป)

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2385DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น