HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

กระดาษที่แนะนำให้ใช้คือกระดาษแบบใด?

คุณสามารถใช้ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ต่อไปนี้:  กระดาษธรรมดา กระดาษบาง กระดาษหนา กระดาษหนามาก กระดาษปอนด์ กระดาษรีไซเคิล ฉลาก หรือซองจดหมาย

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดทำตามคำแนะนำด้านล่าง:

 

ข้อกำหนดสื่อสิ่งพิมพ์

ถาดกระดาษ ชนิดกระดาษ กระดาษธรรมดา
กระดาษบาง
กระดาษรีไซเคิล
กระดาษหนา
ขนาดกระดาษ A4,
Letter,
A5,
A5 (Long Edge),
A6,
Executive,
Legal *1,
Folio *1,
Mexico Legal *1,
India Legal *1
น้ำหนักกระดาษ 60 ถึง 163 แกรม (16 ถึง 43 ปอนด์)
ความจุกระดาษสูงสุด กระดาษธรรมดา 80 แกรม (20 ปอนด์) สูงสุด 250 แผ่น
ถาดป้อนเอกสารด้วยมือ
(สำหรับรุ่นที่มีถาดป้อนเอกสารด้วยมือ)
ชนิดกระดาษ กระดาษธรรมดา
กระดาษบาง
กระดาษหนา
กระดาษหนามาก
กระดาษรีไซเคิล
กระดาษปอนด์
ฉลาก
ซองจดหมาย
ซองจดหมายบาง
ซองจดหมายหนา
ขนาดกระดาษ ความกว้าง:
76.2 ถึง 215.9 มม. (3 ถึง 8.5 นิ้ว)
ความยาว:
127 ถึง 355.6 มม. (5 ถึง 14 นิ้ว)
ซองจดหมาย:
ซองจดหมายขนาด COM-10 DL C5 Monarch
น้ำหนักกระดาษ 60 ถึง 230 แกรม (16 ถึง 61 ปอนด์)
ความจุกระดาษสูงสุด หนึ่งครั้งต่อหนึ่งแผ่น
ถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ (MP tray)
(สำหรับรุ่นที่มีถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์)
ชนิดกระดาษ กระดาษธรรมดา
กระดาษบาง
กระดาษหนา
กระดาษหนามาก
กระดาษรีไซเคิล
กระดาษปอนด์
ฉลาก
ซองจดหมาย
ซองจดหมายบาง
ซองจดหมายหนา
ขนาดกระดาษ ความกว้าง:
76.2 ถึง 215.9 มม. (3 ถึง 8.5 นิ้ว)
ความยาว:
127 ถึง 355.6 มม. (5 ถึง 14 นิ้ว)
ซองจดหมาย:
ซองจดหมายขนาด COM-10 DL C5 Monarch
น้ำหนักกระดาษ 60 ถึง 230 แกรม (16 ถึง 61 ปอนด์)
ความจุกระดาษสูงสุด กระดาษธรรมดา 80 แกรม (20 ปอนด์) สูงสุด 30 แผ่น
ซองจดหมาย: 2 ซองสูงสุดที่ความหนา 0.23 มม. (9 mil)
การพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ
(สำหรับรุ่นที่พิมพ์แบบ 2 ด้านอัติโนมัติ)
ชนิดกระดาษ กระดาษธรรมดา
กระดาษบาง
กระดาษรีไซเคิล
ขนาดกระดาษ A4 *2,
Letter *2,
Legal *2,
Folio *2,
Mexico Legal *2,
India Legal *2
น้ำหนักกระดาษ 60 ถึง 105 แกรม (16 ถึง 28 ปอนด์)

 

*1: ขนาดกระดาษ Legal Folio Mexico Legal และ India Legal มีให้ใช้งานในบางประเทศเท่านั้น
*2: ขนาดกระดาษ Letter Legal Folio Mexico Legal และ India Legal สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ละตินอเมริกา และ A4 สำหรับประเทศอื่นๆ

 

 

การใช้กระดาษแบบพิเศษ

ทดสอบตัวอย่างกระดาษก่อนซื้อกระดาษทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพการพิมพ์ที่ต้องการ

 

 • ห้ามใช้กระดาษอิงค์เจ็ทเนื่องจากอาจทําให้กระดาษติดหรือทําให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย
 • หากคุณใช้กระดาษปอนด์ กระดาษผิวหยาบ หรือกระดาษที่มีรอยย่นหรือรอยยับ  อาจทำให้คุณภาพการพิมพ์ลดลง

เก็บรักษากระดาษไว้ในซองบรรจุภัณฑ์เดิมและปิดซองให้เรียบร้อย โดยให้นอนราบไม่สัมผัสกับความชื้น ความร้อนและแสงแดดโดยตรง

กระดาษบางชนิดอาจมีคุณภาพตํ่าหรืออาจทําให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย
ห้ามใช้กระดาษต่อไปนี้:

 • กระดาษที่มีลวดลายมาก
 • กระดาษที่เรียบลื่นหรือมันเงาเกินไป
 • กระดาษที่ม้วนหรือมีรอยพับ
 • กระดาษที่มีการเคลือบผิวหรือกระดาษที่มีการตกแต่งทางเคมี
 • กระดาษที่ขาด มีรอยยับหรือรอยพับ
 • กระดาษที่มีนํ้าหนักเกินกว่าข้อกําหนดในคู่มือนี้
 • กระดาษที่เย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ
 • กระดาษที่มีหัวจดหมายที่ใช้สีย้อมอุณหภูมิตํ่าหรือมีการถ่ายภาพด้วยความร้อน
 • กระดาษต่อเนื่องหรือไม่มีคาร์บอน
 • กระดาษที่ออกแบบสําหรับการพิมพ์อิงค์เจ็ท

หากคุณใช้ชนิดของกระดาษตามรายการข้างต้น อาจส่งผลให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย ความเสียหายนี้ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการของบราเดอร์

 

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2385DW, MFC-L2715DW, MFC-L2750DW, MFC-L2770DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น