HL-L2320D

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

ทำตามขั้นตอนตามข้อด้านล่างนี้ เพื่อตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

  1. ตรวจสอบฝาครอบด้านหน้าปิดสนิทและเสียบสายไฟแล้ว
  2. เปิดเครื่องพิมพ์ และรอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน
  3. กดปุ่ม Go 3 ครั้งภายใน 2 วินาที
    เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์จะเขียนที่ส่วนบนของหน้ากระดาษที่พิมพ์ออกมา
    หากเครื่องบราเดอร์มีเฟิร์มแวร์เน็ทเวิร์คด้วย  เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์เน็ทเวิร์คจะระบุที่ Node Firmware Ver. ในหน้าที่ 3 ของกระดาษที่พิมพ์ออกมา

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-1110, HL-1210W, HL-2040, HL-2070N, HL-2130, HL-2140, HL-2150N, HL-2170W, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, HL-5240, HL-5250DN, HL-5340D, HL-5350DN, HL-5380DN, HL-5440D, HL-5450DN, HL-L2320D

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น