VR

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ตารางสีด้าย

คำอธิบายเพิ่มเติมของตารางสีด้ายในตัวเครื่อง  และตารางสีด้ายที่กำหนดเองมีดังต่อไปนี้
โดยปกติ สีต่างๆ ของด้ายที่อยู่ในการแสดงลำดับสีด้าย และในพื้นที่การแสดงรูปแบบจะปรากฏตามสีของตารางสีด้ายในตัวเครื่อง

หมายเลขสีด้ายพร้อมด้วยสีของด้ายเหล่านี้จะปรากฏพร้อมกับหมายเลขสีด้าย (หรือหมายเลขที่ใกล้เคียง) ตามยี่ห้อที่กำหนดบน
หน้าแรกของหน้าจอการตั้งค่า ดังนั้น สีในการปักที่เสร็จสิ้นแล้วอาจมีเฉดที่แตกต่างกันเล็กน้อย

อย่างไรก็ดี เนื่องจากตารางสีด้ายที่กำหนดเองบนหน้าจอสีด้ายในหน้าจอการแก้ไขรูปแบบถูกสร้างขึ้นโดยการกำหนดสีด้ายตาม
หมายเลขสีด้าย และชื่อสีจากแต่ละยี่ห้อในคลังสีของตัวเครื่องตารางสีด้ายจะแสดงพร้อมกับสีด้ายดั้งเดิมเหล่านั้น

หากสีของรูปแบบเปลี่ยนไปโดยใช้ตารางสีด้ายที่กำหนด สามารถแสดงภาพตัวอย่างของรูปแบบด้วยสีที่ใกล้เคียงกับสีด้ายที่ปักจริง

สร้างตารางด้ายสีต่างๆ จากสีของด้ายที่คุณมี และใช้สีด้ายเหล่านั้นในการแสดงรูปแบบด้วยสีด้ายส่วนตัวของคุณ  โปรดจำว่าคุณจะต้องบันทึกตารางสีด้ายที่กำหนดเองก่อนที่คุณจะสร้างตารางใหม่

 

การแสดงสีด้ายปกติ

 

img

 

การแสดงสีด้ายที่กำหนดเอง

 

img

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

PR1X, VR

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น