VR

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันสามารถใช้แผ่นสำหรับการปักผ้าได้อย่างไร?

เพื่อการยึดผ้ากับสะดึงให้รูปแบบถูกปักออกมาในทิศทางที่ถูกต้อง ให้ท่านใช้เส้นไกด์บนแผ่นสำหรับการปักเพื่อยืดผ้าในสะดึงได้อย่างแม่นยำ

 

  1. ใช้ชอล์กเขียนผ้า ในการขีดทำเครื่องหมายบนพื้นที่ผ้าที่ท่านต้องการปัก

 

  1. วางแผ่นสำหรับการปักผ้าบนสะดึงชิ้นด้านใน จัดแนวลายเส้นบนแผ่นสำหรับปักผ้าให้ตรงกับเครื่องหมายที่ท่านขีดไว้บนผ้า

    (1) เส้นไกด์
    (2) สะดึงชิ้นด้านใน

 

  1. ค่อยๆ ยืดผ้า เพื่อให้ไม่มีรอยพับหรือรอยยับ

 

  1. กดสะดึงชิ้นด้านในเข้ากับสะดึงชิ้นด้านนอก  ถอดแผ่นสำหรับการปักผ้าออก

 

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

PR1X, VR

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น