VR

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันสามารถติดตั้งและถอดสะดึงปักผ้าได้อย่างไร?

การติดตั้งสะดึงปักผ้า

หลังจากยึดผ้ากับสะดึงปักผ้าแล้ว ให้คุณติดตั้งสะดึงเข้ากับเครื่องจักรปักผ้า

 • หากสะดึงปักผ้าถูกขึงไว้อย่างไม่ถูกวิธี อาจกระทบกับตีนผีปักผ้าจนทำให้เครื่องได้รับความเสียหาย หรือทำให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บได้
 • เมื่อติดตั้งสะดึงปักผ้า โปรดแน่ใจว่าปุ่ม “เริ่ม/หยุด” สว่างเป็นสีแดงหรือไม่ หากปุ่ม “เริ่ม/หยุด” กะพริบเป็นสีเขียว เครื่องจะเริ่มทำการปักผ้า หากเครื่องจักรปักผ้าเริ่มการทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
 • เมื่อติดตั้งสะดึงปักผ้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสะดึงสำหรับปักผ้าไม่กระทบกับส่วนใดๆ ของเครื่องจักรปักผ้า

 ก่อนติดตั้งสะดึงปักผ้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีด้ายเพียงพอในไส้กระสวย

 

ปรับความกว้างของที่ยึดสะดึงสำหรับปักผ้าให้ได้ตามขนาดของสะดึง จากนั้นจึงติดสะดึงสำหรับปักผ้าเข้ากับตัวเครื่อง เพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย จึงได้แสดงขั้นตอนการติดสะดึงปักผ้าขนาดกลางไว้ทางด้านล่างนี้

 

 

image

(1) อาร์มด้านซ้ายของที่ยึดสะดึงปักผ้าย้ายอาร์มของที่ยึดสะดึงปักผ้าไปทางด้านซ้ายหรือขวาเพื่อปรับให้ได้ขนาดของสะดึงปักผ้า

(2) ใช้คลิปหนีบบนที่ยึดสะดึงปักผ้า สอดสะดึงปักผ้าเข้าไปในคลิปหลายๆ ตัวบนที่ยึดสะดึงปักผ้า

(3) หมุดปักตำแหน่ง

(4) รู

(5) ช่องวางตำแหน่ง

 

 

 1. คลายสกรูแบบมีมือบิดทั้งสองตัวบนที่ยึดสะดึงปักผ้า หากสกรูแน่นเกินไป ให้ท่านคลายออกโดยใช้ไขควงที่จัดมาให้ในตัวเครื่อง
  image (1) อาร์มด้านซ้าย

  (2) สกรูแบบมีมือบิด

  →  อาร์มด้านซ้ายของที่ยึดสะดึงปักผ้าสามารถขยับได้

  ให้คุณทำการคลายเฉพาะสกรูแบบมีมือบิดในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาไม่เกิน 2 รอบ  ห้ามถอดสกรูออกมา

   

 2. ย้ายอาร์มด้านซ้ายเพื่อจัดแนวของสกรูไปทางด้านขวาโดยให้เครื่องหมายสำหรับสะดึงปักผ้าได้รับการติดตั้ง จากนั้นจึงขันสกรูแบบมีมือบิดให้แน่น

  สำหรับตัวอย่างนี้ ให้คุณจัดให้ตรงแนวกับสัญลักษณ์  (3)
   

  image (1) สัญลักษณ์สำหรับสะดึงปักผ้าขนาดใหญ่พิเศษ

  (2) สัญลักษณ์สำหรับสะดึงปักผ้าขนาดใหญ่

  (3) สัญลักษณ์สำหรับสะดึงปักผ้าขนาดกลาง

  (4) สัญลักษณ์สำหรับสะดึงปักผ้าขนาดเล็ก

  (5) จัดแนวให้สกรูอยู่ตรงกับสัญลักษณ์

   

  ให้คุณทำการขันสกรูแบบมีมือบิดสองตัวให้แน่นโดยใช้ไขควงรูปวงกลมที่จัดมาให้ เครื่องจะจำแนกขนาดสะดึงผิดพลาด หากสกรูทั้งสองตัวไม่ได้ถูกขันแน่น

  → ที่ยึดสะดึงปักผ้ามีความพร้อมสำหรับสะดึงปักผ้าที่จะติดตั้ง

   

 3. จับสะดึงปักผ้าให้ได้ระดับ จากนั้นจัดแนวของตัวยึดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาให้ตรงกับคลิปล็อคที่ยึดสะดึงปักผ้า สำหรับสะดึงปักผ้าชิ้นด้านในควรอยู่ด้านบน

  image

   

  หากสะดึงชิ้นด้านนอกอยู่ทางด้านบนสุดดังภาพที่แสดงด้านล่าง สะดึงปักผ้าจะถูกติดตั้งไว้ไม่ถูกต้อง

  image   

 4. ใส่สะดึงปักผ้าจนกว่าจะล็อคเข้าที่
   

  image

  (1) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุดบนอาร์มทางด้านซ้ายและขวาของที่ยึดสะดึงปักผ้า สามารถเข้ากันได้พอดีกับช่องวางตำแหน่งและรูบนสะดึงปักผ้า

 

 

การถอดสะดึงปักผ้า

หลังจากการปักเสร็จสิ้น  ให้คุณถอดสะดึงสำหรับปักผ้า จากนั้นจึงนำผ้าออกมาจากสะดึง

 • เมื่อถอดสะดึงปักผ้า โปรดแน่ใจว่าปุ่ม “เริ่ม/หยุด”สว่างเป็นสีแดง หากปุ่ม “เริ่ม/หยุด” กะพริบเป็นสีเขียว เครื่องจะเริ่มทำการปักผ้า หากเครื่องจักรปักผ้าเริ่มการทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
 • เมื่อถอดสะดึงปักผ้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสะดึงสำหรับปักผ้าจะไม่กระทบกับส่วนใดๆ ของเครื่องจักรปักผ้า
 • ห้ามออกแรงยกที่ยึดสะดึงสำหรับปักผ้ามากเกินไป ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
 1. ใช้ทั้งสองมือ จับทางด้านซ้ายและขวาของอาร์มของที่ยึดสะดึงปักผ้า จากนั้นค่อยๆ ยกสะดึงขึ้น
  หมุดที่อยู่บนอาร์มของที่ยึดสะดึงปักผ้าควรออกมาจากรูในด้านข้างของสะดึงปักผ้า

  image

   
 2. ดึงสะดึงปักผ้าเข้าหาตัวคุณ

  image

   

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

PR1X, VR

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น