VR

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การสร้างงานปักที่สวยงาม (ด้าย)

ด้ายที่ใช้ในการปักมีราคาสูง  ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ว่าด้ายที่ใช้จะได้รับการผลิตด้วยมาตรฐานที่สูงเท่าไหร่  ก็จำเป็นต้องจัดเก็บไว้อย่างเหมาะสมเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ประเด็นนี้เป็นความจริงอย่างยิ่งเมื่อลองพิจารณาถึงเวลาที่ผ่านไประหว่างการจัดส่งไปยังผู้ใช้ด้าย และช่วงเวลาที่ด้ายถูกใช้งานบน
เครื่องจักรสำหรับปักผ้า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ด้ายจะต้องถูกจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่ปราศจากปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหาย เช่น ความร้อนสูง  แสง หรือความชื้น

 

ด้ายสำหรับการปักควรจัดเก็บไว้ในพื้นที่ที่สะอาด และมีฝุ่นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่บริเวณจัดเก็บจะต้องปราศจากควัน  ไอน้ำ และก๊าซ ก๊าซบางอย่างอาจทำให้ด้ายมีสี หมองคล้ำ ควันไอน้ำอาจมาจากอุปกรณ์อย่างเช่น เครื่องทำความร้อนโดยใช้แก๊ส หรือจากเตาแก๊ส หรือเครื่องยนต์ดีเซล

 

แสงแดดส่องอาจทำให้ด้ายสำหรับการปักเสื่อมสภาพได้เป็นอย่างมาก ไม่ควรเปิดกล่องด้ายทิ้งไว้ให้โดนแสงแดด หากเป็นไปได้ควรให้มีแสงจากธรรมชาติและส่องมาจากหน้าต่าง ประเภทของแสงสว่างที่เหมาะสมสำหรับด้ายสำหรับการปัก คือ แสงจากหลอดไฟทังสเตนหรือฟลูออเรสเซนต์ โปรดทราบว่าการโดนแสงที่เป็นอันตรายเหล่านี้ส่องนานๆ อาจทำให้สีของกล่องกระดาษแข็งและวัตถุอื่นๆ เลือนสีได้

 

อุณหภูมิและความชื้นมีผลเสียต่อด้ายสำหรับปักผ้าด้วยเช่นกัน อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับด้ายปักผ้า คือ 59 °F ถึง 77 °F (หรือ15 °C ถึง 25 °C)

ความชื้นที่เหมาะสมควรอยู่ที่ระหว่าง 40% ถึง 60% ควรรักษาสภาวะแวดล้อมให้อยู่ที่ระดับข้างต้นนี้เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราเพราะความชื้น

อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาการลื่นไหลของด้าย ซึ่งผลเสียร้ายแรงต่อด้าย คือด้ายขาด

สภาวะความชื้นสามารถส่งผลต่อไส้กระสวยกระดาษเนื่องจากกระดาษแข็งจะบวมและด้ายก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น คุณจำเป็นต้องทราบว่าแม้ว่าสภาวะการจัดเก็บโดยรวมจะเป็นไปอย่างเหมาะสม ก็อาจเกิด “ปัญหาด้ายเป็นจุด” ที่ซึ่งด้ายอาจสัมผัสกับแหล่งความร้อน หรือแสงที่สว่างจ้า เพื่อให้มั่นใจว่าด้ายจะไม่เกิดความเสียหาย จำเป็นที่จะต้องสับเปลี่ยนสถานที่จัดวางหลอดด้ายอยู่เป็นระยะ และไม่ควรปล่อยด้ายให้อยู่ที่เดิมๆ เป็นเวลานานๆ

 

การเลือกด้ายเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปรับปรุงระยะเวลาการสร้างผลงาน ความสามารถในการคลายตัวของด้าย ความแข็งแรงความสม่ำเสมอของเส้นด้าย และน้ำหนัก ล้วนแล้วแต่มีผลต่อผลงานที่ได้ คุณลักษณะเหล่านี้เป็นตัวกำหนดความสวยงามในการปักของตัวเครื่อง และจำนวนครั้งที่ด้ายขาดระหว่างการปัก

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

PR1X, VR

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น