VR

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ข้อมูลสีปักผ้าในรูปแบบไฟล์ Tajima (.dst)

ข้อมูล Tajima (.dst) ไม่มีข้อมูลสีของรูปแบบ ข้อมูลนี้สร้างขึ้นจากการรวมรูปทรงของการออกแบบลายปักเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการปักต่อไปนี้จะปรากฏดังที่แสดงด้านล่างในรูปแบบ Tajima (.dst)

 

img

 

เพื่อให้สามารถจำแนกความแตกต่างของแต่ละส่วนในรูปแบบได้ชัดเจนเมื่อใช้ข้อมูลในรูปแบบ Tajima กับเครื่องนี้ รูปแบบจะ
แสดงด้วยสีที่ถูกปรับใช้อัตโนมัติเพื่อแสดงลำดับสีด้าย เนื่องจากสีด้ายจะเป็นไปตามลำดับการปักของแต่ละส่วน โดยไม่ขึ้นกับ
ดีไซน์ของรูปแบบ สีที่ปรากฏจึงอาจดูผิดปกติไปจากดีไซน์ที่แท้จริง ตัวอย่างเช่น ผลไม้สีส้มอาจแสดงเป็นสีฟ้า

เมื่อใช้ข้อมูลในรูปแบบ Tajima โปรดแน่ใจว่าคุณได้แสดงภาพตัวอย่างการปักบนหน้าจอ และเปลี่ยนสีจากหน้าจอการเปลี่ยนสีด้าย

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

PR1X, PR650e/PR650eC, PR655/PR655C, VR

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น