QC-1000

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

เมื่อเย็บงานควิ้ลท์แบบฟรีโมชั่น เกิดปัญหาการกระโดดของตะเข็บหรือเข็มหัก

เมื่อเย็บงานควิ้ลท์แบบฟรีโมชั่น ให้ควบคุมความเร็วในการป้อนผ้าให้พอดีหรือเหมาะกับความเร็วของจักร

หากเลื่อนผ้าเร็วเกินไปหรือเร็วกว่าความเร็วของจักร เข็มอาจหักหรือส่งผลให้ชิ้นงานของคุณได้รับความเสียหายได้

 

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

Innov-is 1500D/1500, Innov-is 950, Innov-is 980D, Innov-is 980K, NX-400Q/400, NX-600, QC-1000

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น