JK17B

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันสามารถถอดหรือติดตั้งก้านยึดตีนเย็บผ้าได้อย่างไร?

เมื่อมีการทำความสะอาดจักรเย็บผ้าหรือติดตั้งตีนเย็บผ้าที่ไม่ต้องใช้ก้านยึดตีนเย็บผ้าในการยึด เช่น ตีนผีเดินควิ้ลท์แบบใส (Quilting Foot)  จำเป็นต้องมีการถอดก้านยึดตีนเย็บผ้าออก ให้ใช้ไขควงในการถอดก้านยึดตีนเย็บผ้าออก

 

 

 1. ถอดตีนเย็บผ้าออกก่อน
  สำหรับวิธีการถอดตีนเย็บผ้า สามารถอ้างอิงได้จาก ฉันสามารถถอดหรือติดตั้งตีนเย็บผ้าได้อย่างไร?

   

 2. คลายสกรูของตีนเย็บผ้า เพื่อถอดก้านยึดตีนเย็บผ้าออก 
   

  image
   

 3. ถอดก้านยึดตีนเย็บผ้าออก 
   

 4. จับก้านยึดตีนเย็บผ้าไว้ด้วยมือขวา จากนั้นขันสกรูให้แน่นกลับไปด้วยมือซ้าย โดยการหมุนสกรูเข้าหาตัวคุณ (ตามเข็มนาฬิกา)

   

  ตรวจสอบได้ขันสกรูของก้านยึดตีนเย็บผ้าแน่นดีแล้ว ไม่เช่นนั้นก้านยึดตีนเย็บผ้าอาจหล่นลงและเข็มอาจกระแทก เป็นเหตุให้เข็มหักหรืองอได้

  หากติดตั้งก้านยึดตีนเย็บผ้าไม่ถูกต้อง ความตึงด้ายจะไม่ถูกต้องด้วย

 

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

JA1400, JA1450NT, JK17B, JV1400

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น