FS101

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ด้ายพันกันที่ด้านล่าง (ด้านหลัง) ของผ้า

อาการ / สาเหตุ

 

 • เมื่อด้ายพันกันที่ด้านล่าง (ด้านหลัง) 
  image

   

   

 • หากเริ่มเย็บผ้าต่อนั้น คุณจะได้ยินเสียงดังรัวๆที่มาจากจักรเย็บผ้าและไม่สามารถเย็บต่อได้
 • ให้มองที่ด้านใต้ของผ้า จะมีด้ายติดพันอยู่ในชุดกระสวยจักร  
  image

   

หากร้อยด้ายด้านบนไม่ถูกต้อง ด้ายด้านบนที่ผ่านผ้าลงไปจะไม่สามารถดึงด้ายด้ายล่างได้หรือไม่สามารถดึงด้ายด้านบนขึ้นมาได้ทำให้ด้ายด้านบนติดกันในกระสวยจักร ส่งเสียงรัวคล้ายเครื่องติดขัด

 

 

วิธีการแก้ไข / ดูรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ให้นำด้ายที่ติดกันอยู่ออก  และร้อยด้ายด้านบนใหม่โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

 1. ปิดสวิตช์ของเครื่อง

   

 2. นำด้ายที่ติดพันกันอยู่ออก  หากไม่สามารถนำด้ายที่ติดอยู่ออกได้ ให้ตัดออกด้วยกรรไกร

   

  image

   

 3. หากยังมีเศษด้ายหลงเหลืออยู่ในกระสวยจักร ให้ถอดแผ่นครอบฟันจักรออก เพื่อนำเศษด้ายที่หลงเหลืออยู่ออกมาให้หมด
  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  โปรดอ้างอิง  ฉันสามารถทำความสะอาดตัวเครื่องได้อย่างไร? (การทำความสะอาดกระสวยจักร)

  หากมีการนำไส้กระสวยออกจากกระสวยจักร ให้ติดตั้งไส้กระสวยกลับลงไปในกระสวยจักรให้ถูกต้อง
  สามารถอ้างอิงวิธีได้จาก ฉันสามารถติดตั้งไส้กระสวยที่กรอเรียบร้อยแล้วได้อย่างไร?

   

 4. นำด้ายด้านบนออกจากเครื่อง

   

 5. เปิดสวิตช์จักรเย็บผ้า

   

 6. ยกตีนผีเย็บผ้าขึ้นโดยการโยกก้านยกตีนผีเย็บผ้า
  image

  (1) ก้านยกตีนผีเย็บผ้า

  หากไม่ได้ยกตีนผีเย็บผ้าขึ้น คุณจะร้อยด้ายเข้าเครื่องไม่ถูกต้อง

   

 7. กดปุ่ม  image (ปุ่มปรับตำแหน่งเข็ม) หนึ่งหรือสองครั้งเพื่อยกเข็มขึ้น


  image
   

 8. ดึงปลายด้ายออกจากหลอดด้าย และคล้องหรือเกี่ยวด้ายไว้ที่ด้านใต้ของตะขอคล้องด้าย
  image

  (1) ตะขอคล้องด้าย

   

 9. คล้องด้ายผ่านข้างใต้ของแผ่นปิดตะขอคล้องด้ายจากด้านหลังไปยังด้านหน้า

  จับด้ายด้วยมือขวาของคุณ เพื่อให้ด้ายที่ถูกปล่อยหรือดึงออกมาไม่หย่อน และใช้มือซ้ายในการคล้องด้ายผ่านข้างใต้ของแผ่นปิดตะขอคล้องด้าย

  image

  (1)  แผ่นปิดตะขอคล้องด้าย

   

 10. เดินด้ายด้ายบนไปตามภาพประกอบที่แสดงด้านล่าง  

  image

   

 11. ตรวจสอบคุณได้คล้องด้ายไปยังแกนกระตุกด้ายแล้ว คล้องจากขวาไปซ้ายตามภาพประกอบที่แสดงด้านล่างนี้

  จักรจะสามารถเย็บงานได้เมื่อคุณด้ายคล้องด้ายอย่างแน่นหนาดีแล้วที่แกนกระตุกด้าย

   

  image

  (1) แกนกระตุกด้าย

   

  ตรวจสอบคุณได้คล้องด้ายแล้วที่แกนกระตุกด้าย

   

   

 12. คล้องด้ายไปทางด้านหลังขอตะขอยึดด้ายตรงบริเวณหลักเข็ม
  ด้ายจะผ่านไปด้านหลังของตะขอยึดด้ายได้ง่ายดายโดยจับด้ายด้วยมือซ้าย จากนั้นจึงคล้องด้ายด้วยมือขวา

  image (1) ตะขอยึดด้ายบริเวณหลักเข็ม

   

 13. ปิดสวิตช์จักรเย็บผ้า

   

 14. โยกก้านยกตีนผีเย็บผ้าลง
  image (1) ก้านยกตีนผีเย็บผ้า

   

 15. ขณะโยกก้านยกตีนเย็บผ้าลง ให้เกี่ยวด้ายไปบนตะขอ
  image (1) หลักเข็ม

  (2) คันเลื่อนที่สนเข็ม

  (3) ตะขอ

   

 16. โยกคันเลื่อนที่สนเข็มลงให้สุด

   

  image

   

  ปลายของที่สนเข็มจะหมุนเข้าหาตัวคุณ และตะขอคล้องผ่านตาเข็ม

   

  หากเข็มไม่ได้ถูกยกขึ้นไปยังตำแหน่งสูงสุด ที่สนเข็มอัตโนมัติจะไม่สามารถเกี่ยวด้ายเข้าตาเข็ม

  โปรดหมุนวงล้อจักรทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่้งเข็มอยู่ในตำแหน่งสูงสุด

  image (1) เครื่องหมายบนวงล้อจักร
   
 17. จับด้ายบนตะขอดังภาพที่แสดงด้านล่าง
  image (1) ตะขอ
  (2) ด้าย

   

 18. ขณะจับด้ายอย่างเบามือ ให้คุณปล่อยมือจากคันเลื่อนที่สนเข็ม ตะขอจะเป็นตัวดึงด้ายให้ลอดผ่านตาเข็ม

   

  image

   

 19. ดึงห่วงของด้ายให้ลอดผ่านตาเข็มไปทางด้านหลังของตัวเครื่อง 
  image (1)  ห่วงของด้าย

   

  หากด้ายยังไม่สามารถลอดผ่านตาเข็มได้ ให้เริ่มจากขั้นตอนที่ 15 อีกครั้ง  
   

  ควรดึงห่วงของด้ายอย่างเบามือ เพื่อป้องกันไม่ให้เข็มงอ

   

 20. โยกก้านยกตีนผีเย็บผ้าขึ้น
  image (1) ก้านยกตีนผีเย็บผ้า

   

 21. คล้องปลายด้ายผ่านตีนผีเย็บผ้า จากนั้นให้ดึงด้ายออกไปทางด้านหลังของตัวเครื่องประมาณ 5 ซม. (2 นิ้ว)
   
  image (1) 5 ซม. (2 นิ้ว)

 

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

DS-140, FS101

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น