FS101

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันสามารถทำความสะอาดเครื่องได้อย่างไร? (การทำความสะอาดชุดกระสวยจักร)

ประสิทธิภาพในการทำงานของจักรเย็บผ้าอาจมีปัญหาหรือติดขัดหากมีฝุ่นสะสมอยู่ในชุดกระสวยจักร  ดังนั้น ควรหมั่นทำความสะอาดชุดกระสวยจักรบ่อยครั้ง

 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาด
ไม่เช่นนั้น อาจเกิดไฟฟ้าช็อต หรือ การบาดเจ็บได้

 

 1. ปิดสวิตช์จักรเย็บผ้า และถอดปลั๊กออกจากเครื่อง

   

  image

   

   

 2. นำเข็มออก

  สามารถอ้างอิงวิธีได้จาก  ฉันสามารถเปลี่ยนเข็มได้อย่างไร?
   

 3. ถอดก้านยึดตีนผีเย็บผ้าและตีนผีเย็บผ้าออก  

  สามารถอ้างอิงวิธีได้จาก  ฉันสามารถถอดหรือติดตีนผีเย็บผ้าได้อย่างไร? และ ฉันสามารถถอดก้านยึดตีนผีเย็บผ้าได้อย่างไร?

   

 4. เลื่อนฝาปิดแผ่นครอบฟันจักรเข้าหาตัวคุณเพื่อถอดฝาปิดแผ่นครอบฟันจักรออก

   

  image (1) ฝาปิดแผ่นครอบฟันจักร
  (2) ตัวปลดฝาปิดแผ่นครอบฟันจักร

   

 5. นำกระสวยจักรออก
  image (1) กระสวยจักร

   

  * จับตรงกระสวยจักร แล้วดึงออกมา

   

 6. ใช้แปรงทำความสะอาดหรือเครื่องดูดฝุ่นในการทำความสะอาดเศษด้ายและฝุ่นออกจากชุดกระสวยและบริเวณพื้นที่โดยรอบ
  image (1) แปรงทำความสะอาด
  (2) ชุดกระสวย

  ห้ามหยอดน้ำมันที่ชุดกระสวย

   

   

 7. ใส่กระสวยจักรโดยให้สัญลักษณ์ image  บนกระสวยจักรอยู่ตรงกับสัญลักษณ์  image บนตัวเครื่อง
  image
   

  (1) image สัญลักษณ์

  (2) image สัญลักษณ์

  (3) กระสวยจักร

  * จัดเครื่องหมาย  triangle-mark  ให้ตรงแนวกับเครื่องหมาย  image 
  image

   

   

  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดที่ระบุนี้อยู่ในแนวเดียวกันก่อนติดตั้งกระสวยจักร

   

  • ห้ามใช้กระสวยจักรที่มีรอยขีดข่วน ไม่เช่นนั้น อาจทำให้ด้ายด้านบนพันกัน เข็มหัก หรือประสิทธิภาพในการเย็บไม่ดีพอ
   หากคุณต้องการสั่งซื้อกระสวยจักรใหม่ (รหัสอุปกรณ์: XE7560-001) โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบราเดอร์
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่กระสวยจักรอย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้น เข็มอาจจะหักได้

   

 8. ดังภาพตัวอย่างที่แสดง ให้คุณสอดแท็บบนฝาปิดแผ่นครอบฟันจักรเข้าไปที่รูในแผ่นครอบฟันจักร จากนั้นวางตำแหน่งของฝาปิดแผ่นครอบฟันจักรให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  image

  (1) ฝาปิดแผ่นครอบฟันจักร
  (2) แท็บ

  (3) รู

   

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดแผ่นครอบฟันจักรราบเรียบไปกับพื้นผิวของตัวเครื่อง

   

 9. ให้คุณเลื่อนฝาปิดแผ่นครอบฟันจักรจากทางด้านหน้ากลับไปยังตำแหน่งปกติ
  image

  (1) ฝาปิดแผ่นครอบฟันจักร

   

  หากฝาปิดแผ่นครอบฟันจักรไม่ราบเรียบไปกับพื้นผิวของตัวเครื่องดังภาพตัวอย่างที่แสดง ให้คุณถอดฝาปิดแผ่นครอบฟันจักร (ขั้นตอนที่ 4 ) จากนั้นจึงทำการติดตั้งอีกครั้ง (ขั้นตอนที่ 8 และ 9)    
  การเย็บผ้าโดยที่ฝาปิดแผ่นครอบฟันจักรไม่ราบเรียบไปกับพื้นผิวของตัวเครื่อง อาจทำให้ฝาปิดแผ่นครอบฟันจักรหลุดออกมาจากตัวเครื่อง ส่งผลให้คุณได้รับบาดเจ็บได้ หากคุณสัมผัสที่ชุดกระสวย

   

  image

   

 10. ติดตั้งก้านยึดตีนผีเย็บผ้าและตีนผีเย็บผ้ากลับไป

   

 11. ติดตั้งเข็มกลับไป

 

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

DS-140, FS101

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น