BM-3500/2600

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ทำไมด้ายด้านบนถึงขาดบ่อย?

อาจมีหลายสาเหตุที่ทำให้ด้ายด้านบนขาดบ่อย

 

 • คุณอาจร้อยด้ายด้านบนไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกต้อง
  ร้อยด้ายด้ายบนใหม่อีกครั้งตามคำแนะนำในคู่มือ 

 

คุณสามารถอ้างอิง "การร้อยด้ายด้านบน" ในส่วนของ "การเตรียมพร้อมก่อนใช้งาน" 

 • ความตึงด้ายอาจมีความตึงมากเกินไป
  ปรับค่าความตึงด้ายไปที่ค่ามาตรฐานหรือไปยังค่าตัวเลขที่น้อยลง

   
  • ตรวจสอบใส่หลอดด้ายอย่างถูกต้องและใช้ขนาดของแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายที่เหมาะสมกับขนาดหลอดด้าย

  สามารถอ้างอิงได้จาก   การใส่หลอดด้ายเข้าไปในแกนยึดหลอดด้าย

  • ความเหมาะสมของการเลือกใช้เนื้อผ้า ขนาดเส้นด้าย และขนาดของเข็มเย็บผ้า ไม่ถูกต้องหรือไม่เข้ากัน
   ตรวจสอบคุณได้เลือกใช้ขนาดเส้นด้ายและขนาดเข็มเย็บผ้าได้ถูกต้องกับเนื้อผ้าที่คุณกำลังเย็บ 
   (ตัวอย่างเช่น: ผ้าเดนิม : เข็มขนาด 16 และขนาดเส้นด้ายอยู่ระหว่างที่ 40-50)

  สามารถอ้างอิงได้จาก   การเลือกเข็ม เส้นด้าย และเนื้อผ้าให้เหมาะสม 

   

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

BC-2100/BC-2100PRW, BM-3500/2600, DS-140, FS101, FS50, Innov-is 1500D/1500, Innov-is 50, Innov-is 55P, Innov-is 950, Innov-is 980D, Innov-is 980K, LS-2125/2160, NX-400Q/400, NX-600, PQ1500SL, QC-1000

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น