BC-2100/BC-2100PRW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

มีข้อความ  "E2" ปรากฏที่หน้าจอของแผงควบคุมเครื่อง

มีการเลือกตะเข็บอื่นที่นอกเหนือจากตะเข็บสำหรับทำรังดุม หรือตะเข็บย้ำพร้อมกับเหยียบขาเหยียบควบคุมความเร็วจักร (หรือกดปุ่ม เริ่ม/หยุด ในกรณีที่ไม่ได้เสียบขาเหยียบควบคุมความเร็วจักร)  ขณะที่คันโยกสำหรับทำรังดุมถูกยกลงอยู่
 

โยกคันโยกสำหรับทำรังดุมขึ้นก่อนเริ่มการทำงานต่อ

 

 

 

ในแต่ละครั้งที่ปุ่มถูกกดหรือมีการทำงานที่ผิดพลาดเกิดขึ้น จะมีเสียงบิ๊บเตือน ตามด้านล่างดังต่อไปนี้
•  หากกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง (การทำงานถูกต้อง)
   เสียงบี๊บดังขึ้นหนึ่งครั้ง
•  หากใช้งานเครื่องไม่ถูกต้อง หรือมีการกดปุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
   เสียงบี๊บดังขึ้นสองครั้งหรือสี่ครั้ง
•  หากเครื่องล็อค ตัวอย่างเช่น เนื่องจากด้ายพันกัน
   จักรเย็บผ้าจะส่งเสียงบี๊บนาน 4 วินาที
   และเครื่องจะหยุดการทำงาน
   โปรดแน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบสาเหตุของความผิดพลาด และแก้ไขก่อนที่จะเย็บผ้าต่อไป

 

 
 

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

BC-2100/BC-2100PRW, DS-140, FS101, FS50

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น