PT-E110

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

เทป TZ สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์นี้ได้หรือไม่? และความแตกต่างระหว่างเทป TZ และ TZe คืออะไร?

คุณไม่สามารถใช้ได้  คุณสามารถใช้เทป TZe กับเครื่องพิมพ์นี้เท่านั้น
เพราะเทป TZe เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า เนื่องจากตลับเทป TZe ใช้พลาสติกที่น้อยกว่าเทป TZ

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

PT-D200, PT-D200DR, PT-D200KN, PT-D200KT, PT-D200RK, PT-D450, PT-D600, PT-E110, PT-E200

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น