DS-720D

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การทำความสะอาดด้านในเครื่อง

เพื่อการรักษาหรือคงคุณภาพงานสแกน หมั่นทำความสะอาดภายในเครื่องสแกนเป็นระยะๆหรือครั้งคราว หากเส้นตั้งตรงหรือแถบเส้นปรากฏในภาพที่สแกนออกมา นั่นหมายความว่าถึงเวลาที่คุณต้องทำความสะอาดเครื่องสแกนเนอร์

 

 1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องสแกนเนอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ 
   
 2. เปิดฝาครอบด้านบนของเครื่องสแกนเนอร์ออก 
   
  OpenScanner

   

 3. ค่อยๆเช็ดทำความสะอาดแผ่นกระจกและลูกกลิ้งดึงกระดาษด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดที่มีมาให้
   
  CleanInside

   

 4. ปิดฝาครอบบนลง
   
 5. เชื่อมต่อสาย USB กลับเข้าไปที่เครื่องสแกนเนอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้ง

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

DS-620, DS-720D

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น