ADS-2100

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

Out of Memory (หน่วยความจำเต็ม)

หน่วยความจำของตัวเครื่องเต็มและตัวเครื่องไม่สามารถสแกนเอกสารทั้งหมดได้

 

ทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • (สำหรับรุ่นที่ไม่มีเครือข่ายเน็ทเวิร์ครองรับ)
  กดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง
            
  (สำหรับรุ่นที่มีเครือข่ายเน็ทเวิร์ครองรับ)
  กดปุ่ม Stop (หยุด/ยกเลิก)
         
 • ให้ทำการปิดเปิดตัวเครื่อง โดยการถอดสายไฟของตัวเครื่องออกจากเต้ารับไฟฟ้า และเสียบสายไฟของตัวเครื่องกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง

เพื่อให้ตัวเครื่องทำงานได้ต่อ ทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ลดจำนวนเอกสารลง
               
 • ปรับการตั้งค่าความละเอียด และขนาดของไฟล์ให้เล็กลง

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

ADS-2100, ADS-2800W, ADS-3600W

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น