RJ-4250WB

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

The P-touch Add-In is registered in Microsoft Word or Excel, but it still cannot be used. (P-touch Editor 5.x for Windows)

[Microsoft Office 2007]

[Microsoft Office 2010/2013/2016]

 

[Microsoft Office 2007]

If the error still occurs even when running Trust Macro with Microsoft Office 2007, follow the steps below:

  1. In Microsoft Word or Excel, click the Microsoft Office Button image, and then click Word Options or Excel Options.
  2. Click Trust Center, then click Trust Center Settings.
  3. Click Macro Settings in the left-hand pane of the window. If Disable all macros without notification or Disable all macros with notification is selected in the Macro Settings section, the P-touch Add-In cannot be used. Change the setting to Disable all macros except digitally signed macros.
  4. Try using the Add-In function again.

 

[Microsoft Office 2010/2013/2016]

If the error still occurs even when running Trust Macro with Microsoft Office 2010 / 2013 / 2016, follow the steps below:
 

  1. In Microsoft Word or Excel, click the File tab, and then click Word Options or Excel Options.
  2. Click Trust Center, then click Trust Center Settings.
  3. Click Macro Settings in the left-hand pane of the window. If Disable all macros without notification or Disable all macros with notification is selected in the Macro Settings section, the P-touch Add-In cannot be used. Change the setting to Disable all macros except digitally signed macros.
  4. Try using the Add-In function again.

Om du inte fick svar på din fråga, har du tittat på andra Vanliga frågor?

Har du tittat efter i manualerna?

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Brothers kundtjänst:

Feedback om innehållet

Hjälp oss att göra vår support bättre genom att lämna din feedback nedan.

Steg 1: Hur hjälper informationen på den här sidan dig?

Steg 2: €Vill du lägga till ytterligare kommentarer?

Observera att detta formulär endast används för feedback.