HL-L6300DW(T)

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Använd inställningen för felidentifiering under Spara utskriftsloggen på nätverket

Använd inställningen för felidentifiering för att avgöra åtgärd som ska tas när utskriftsloggen inte kan sparas på servern på grund av ett nätverksfel.
 1. Starta webbläsaren.
 2. Ange ”http://maskinens IP-adress/” i webbläsarens adressfält (där ”maskinens IP-adress” är maskinens IP-adress).

  Till exempel:

  http://192.168.1.2

 3. Klicka på fliken Administrator (Administratör).
 4. Klicka på menyn Store Print Log to Network (Spara utskriftsloggen på nätverket) i vänster navigationsfält.
 5. Under avsnittet Error Detection Setting (Inställning för feldetektering) väljer du alternativet Cancel Print (Avbryt utskrift) eller Ignore Log & Print (Ignorera logg och utskrift).
  Alternativ
  Beskrivning
  Cancel Print (Avbryt utskrift)
  Om du väljer alternativet Cancel Print (Avbryt utskrift) avbryts utskriftsjobben när utskriftsloggen inte kan sparas på servern.
  Ignore Log & Print (Ignorera logg och utskrift)
  Om du väljer alternativet Ignore Log & Print (Ignorera logg och utskrift) skriver maskinen ut dokumentet även om utskriftsloggen inte kan sparas på servern.

  När funktionen för att spara utskriftsloggen har återställts registreras utskriftsloggen enligt nedan:

  1. Om loggen inte kan sparas vid avslutad utskrift registreras utskriftsloggen med undantag för antalet utskrivna sidor.
  2. Om utskriftsloggen inte kan sparas vid påbörjad och avslutad utskrift registreras inte utskriftsloggen. Felet visas i loggen när funktionen återställts.
 6. Klicka på Submit (Skicka) för att visa Test Print Log to Network (Testa utskrift av logg till nätverk)-sidan.
  Klicka på Yes (Ja) för att testa dina inställningarna och fortsätt sedan till nästa steg.
  Klicka på No (Nej) för att hoppa över testet. Inställningarna skickas automatiskt.
 7. Maskinen testar inställningarna.
 8. Om inställningarna godkänns så visas Test OK på skärmen.
  Om Test Error (Testfel) visas så kontrollerar du alla inställningar och klickar sedan på Submit (Skicka) för att visa testsidan på nytt.

Om du inte fick svar på din fråga, har du tittat på andra Vanliga frågor?

Har du tittat efter i manualerna?

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Brothers kundtjänst:

Relaterade modeller

HL-L5100DN(T), HL-L5200DW(T), HL-L6250DN, HL-L6300DW(T), HL-L6400DW(T)

Feedback om innehållet

Hjälp oss att göra vår support bättre genom att lämna din feedback nedan.

Steg 1: Hur hjälper informationen på den här sidan dig?

Steg 2: €Vill du lägga till ytterligare kommentarer?

Observera att detta formulär endast används för feedback.