HL-L6300DW(T)

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Hantera flera certifikat

Med funktionen för flera certifikat kan du hantera varje certifikat som du har installerat på maskinen med webbaserad hantering. Navigera till skärmen Certificate (Certifikat) eller CA Certificate (CA-certifikat) i webbaserad hantering för att se innehållet i certifikatet, eller för att radera eller exportera dina certifikat.

Maximalt antal certifikat som lagrats på en Brother-maskin

Självsignerat certifikat eller certifikat som utfärdats av en CA

5

CA-certifikat

6

Vi rekommenderar att du sparar ett certifikat mindre än det angivna och håller det sista ledigt för att hantera certifikat när de går ut. När ett certifikat gått ut kan du importera det nya certifikatet på den tomma platsen och sedan radera det certifikat som gått ut. Detta säkerställer att du undviker problem med konfigurationer.

  • När du använder HTTPS/IPPS-protokoll eller IEEE 802.1x måste du välja vilket certifikat du använder.
  • När du använder SSL för SMTP-kommunikation behöver du inte välja certifikatet. Nödvändigt certifikat väljs automatiskt.

Om du inte fick svar på din fråga, har du tittat på andra Vanliga frågor?

Har du tittat efter i manualerna?

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Brothers kundtjänst:

Relaterade modeller

HL-L5100DN(T), HL-L5200DW(T), HL-L6250DN, HL-L6300DW(T), HL-L6400DW(T)

Feedback om innehållet

Hjälp oss att göra vår support bättre genom att lämna din feedback nedan.

Steg 1: Hur hjälper informationen på den här sidan dig?

Steg 2: €Vill du lägga till ytterligare kommentarer?

Observera att detta formulär endast används för feedback.