HL-L6300DW(T)

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Säker utskrift (Windows®)

Använd säker utskrift för att se till att konfidentiella eller känsliga dokument inte skrivs ut förrän du angett ett lösenord i maskinens kontrollpanel.
 • Den skyddade datan raderas från maskinen när du stänger av den.

HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6250DN

 1. Välj utskriftskommandot från ditt program.
 2. Välj Brother XXX-XXXX (där XXXX är namnet på din modell) och klicka sedan på utskriftsegenskaperna eller egenskapsknappen.
  Fönstret för skrivardrivrutinen visas.
 3. Klicka på fliken Avancerat.
 4. Klicka på knappen Inställningar i fältet Säker utskrift.
 5. Markera kryssrutan Säker utskrift.
 6. Ange ditt fyrsiffriga lösenord i fältet Lösenord och klicka sedan på OK.

  Du måste ange ett separat lösenord för varje dokument.

 7. Klicka på OK.
 8. Slutför utskriften.
 9. Tryck på Secure (Säker) på maskinens kontrollpanel.
 10. Tryck på eller för att visa användarnamnet och tryck sedan på OK.
  På LCD-skärmen visas de skyddade utskrifterna för det aktuella användarnamnet.
 11. Tryck på eller för att visa jobbet och tryck sedan på OK.
 12. Ange ditt fyrsiffriga lösenord.
  För att ange varje siffra trycker du på eller för att välja ett nummer och tryck sedan på OK.
 13. Tryck på eller för att välja alternativet [SkrivUt] och tryck sedan på OK.
 14. Tryck på  eller  för att ange antalet kopior som ska skrivas ut.
 15. Tryck på OK.
  Maskinen skriver ut utskriften.
När du skrivit ut skyddad data rensas den från maskinens minne.

HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

 1. Välj utskriftskommandot från ditt program.
 2. Välj Brother XXX-XXXX (där XXXX är namnet på din modell) och klicka sedan på utskriftsegenskaperna eller egenskapsknappen.
  Fönstret för skrivardrivrutinen visas.
 3. Klicka på fliken Avancerat.
 4. Klicka på knappen Inställningar i fältet Säker utskrift.
 5. Markera kryssrutan Säker utskrift.
 6. Ange ditt fyrsiffriga lösenord i fältet Lösenord och klicka sedan på OK.

  Du måste ange ett separat lösenord för varje dokument.

 7. Klicka på OK.
 8. Slutför utskriften.
 9. Tryck på [Funktioner] på maskinens kontrollpanel.
 10. Tryck på [Säker].
 11. Tryck på eller för att visa användarnamnen och tryck sedan på ditt användarnamn.
  På LCD-skärmen visas de skyddade utskrifterna för det aktuella användarnamnet.
 12. Tryck på eller för att visa det utskriftsjobb som du vill skriva ut, och tryck sedan på det.
 13. Ange ditt fyrsiffriga lösenord och tryck sedan på [OK].
 14. Ange önskat antal kopior.
 15. Tryck på [Start].
  Maskinen skriver ut utskriften.
När du skrivit ut skyddad data rensas den från maskinens minne.

Om du inte fick svar på din fråga, har du tittat på andra Vanliga frågor?

Har du tittat efter i manualerna?

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Brothers kundtjänst:

Relaterade modeller

HL-L5000D, HL-L5100DN(T), HL-L5200DW(T), HL-L6250DN, HL-L6300DW(T), HL-L6400DW(T)

Feedback om innehållet

Hjälp oss att göra vår support bättre genom att lämna din feedback nedan.

Steg 1: Hur hjälper informationen på den här sidan dig?

Steg 2: €Vill du lägga till ytterligare kommentarer?

Observera att detta formulär endast används för feedback.