HL-L6300DW(T)

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Skicka e-post säkert med SSL TLS

Denna Brother-maskin stödjer metoderna SSL/TLS för att skicka e-post via en e-postserver som kräver säker SSL/TLS-kommunikation. För att kunna skicka eller ta emot e-post via en e-postserver som använder SSL/TLS-kommunikation måste du konfigurera SMTP över SSL/TLS.

Vi rekommenderar att du använder webbaserad hantering för att konfigurera SSL/TLS.

Verifiera servercertifikat

Under SSL/TLS eller om du väljer SSL eller TLS, kommer kryssrutan Verify Server Certificate (Verifiera servercertifikat) att markeras automatiskt.

  • Innan du verifierar servercertifikatet måste du importera CA-certifikatet som har utfärdats av den CA som signerade servercertifikatet. Kontakta din nätverksadministratör eller Internetleverantör (ISP) för att bekräfta om ett CA-certifikat måste importeras eller inte.
  • Om du inte behöver verifiera servercertifikatet, avmarkera Verify Server Certificate (Verifiera servercertifikat).

Portnummer

Om du väljer SSL kommer värdet Port att ändras för att överensstämma med protokollet. Om du vill ändra portnumret manuellt, anger du portnumret efter att du valt SSL/TLS.

Du måste konfigurera maskinens SMTP-kommunikationsmetod så att den överensstämmer med den metod som används för e-postservern. Din nätverksadministratör eller Internetleverantör kan ge dig detaljer om inställningarna för e-postservern.

I de flesta fallen krävs följande inställningar för säkra webbposttjänster:

SMTP

Port

587

Server Authentication Method (Serverns autentiseringsmetod)

SMTP-AUTH

SSL/TLS

TLS

Om du inte fick svar på din fråga, har du tittat på andra Vanliga frågor?

Har du tittat efter i manualerna?

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Brothers kundtjänst:

Relaterade modeller

HL-L5100DN(T), HL-L5200DW(T), HL-L6250DN, HL-L6300DW(T), HL-L6400DW(T)

Feedback om innehållet

Hjälp oss att göra vår support bättre genom att lämna din feedback nedan.

Steg 1: Hur hjälper informationen på den här sidan dig?

Steg 2: €Vill du lägga till ytterligare kommentarer?

Observera att detta formulär endast används för feedback.