HL-L3210CW

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Rengör trumman

Om utskriften har svarta eller vita fläckar eller andra återkommande märken med 94 mm mellanrum kan det hända att det finns främmande material i trumman, t.ex. lim från en etikett som fastnat på trummans yta.

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

 1. Kontrollera att maskinen är i beredskapsläge.
 2. Tryck på eller för att visa alternativet [Skriv rapport] och tryck sedan på OK.
 3. Tryck på eller för att välja alternativet [Testut. trumma] och tryck sedan på OK.
 4. Tryck på Go (Gå till).
  Maskinen skriver ut trummans punktkontrollblad.
 5. Håll intryckt för att stänga av maskinen.
 6. Öppna den övre luckan tills den fastnar i öppet läge.
  VARNING
  VARM YTA

  Maskinens invändiga delar kan vara väldigt varma. Vänta tills maskinen svalnat innan du rör vid dem.

 7. Färgen på de utskrivna punkterna på punktkontrollbladet för trumman är den färg på trumman som behöver rengöras. Ta ut tonerkassetten och trumman som matchar den färg som orsakar problemet.
  VAR FÖRSIKTIG

  Vi rekommenderar att du lägger tonerkassetten och trumman på en ren, jämn yta med ett papper under om du av en olyckshändelse råkar spilla eller skvätta toner.

  VIKTIGT

  Vidrör INTE de elektroder som visas på bilden, för att undvika att maskinen skadas av statisk elektricitet.

 8. Tryck ned den gröna låsspaken och ta ut tonerkassetten från trumman.
  Vidrör INTE ytan på trumman förutom vridhjulet för att undvika problem med utskriftskvaliteten.
 9. Lyft trumramen i handtaget och vrid den motsols, så som visas.
 10. Lossa greppet så att ramen faller framåt och använd sedan höger hand för att hitta trummans vridhjul inuti den högra sidan av ramen.
  Vidrör INTE ytan på trumman förutom vridhjulet för att undvika problem med utskriftskvaliteten.
 11. Luta vänster hand uppåt för att lyfta ramen så att det numrerade rutnätet syns, som på bilden. Använd höger hand för att rotera trumman medan du letar efter märken eller skräp på trummans yta.
  Använd kolumnnumren bredvid trumrullen för att hitta märket. Om t.ex. en punkt visas i kolumn 2 på punktkontrollbladet för trumman betyder det att det finns ett märke i området ”2” på trumman.
 12. Torka försiktigt av trummans yta med en torr bomullstopps tills märkena på ytan försvinner.
  OBS
  Rengör INTE ytan på den fotokänsliga trumman med ett vassa föremål eller någon vätska.
 13. Sätt tillbaka tonerkassetten i trumman tills du hör att den snäpper fast i rätt läge.
  Kontrollera att du har satt i tonerkassetten korrekt eftersom den annars kan separeras från trumman.
 14. För in tonerkassetten och trumman i maskinen. Se till att du matchar tonerkassettens färg mot färgetiketten på maskinen.
 15. Stäng maskinens övre lucka.
 16. Tryck på för att starta maskinen.

HL-L3270CDW

 1. Kontrollera att maskinen är i beredskapsläge.
 2. Tryck på [Inställningar]>[Alla inställn.]>[Skriv rapport]>[Trumpunktsutskrift].
 3. Tryck på [Ja].
  Maskinen skriver ut trummans punktkontrollblad.
 4. Håll intryckt för att stänga av maskinen.
 5. Öppna den övre luckan tills den fastnar i öppet läge.
  VARNING
  VARM YTA

  Maskinens invändiga delar kan vara väldigt varma. Vänta tills maskinen svalnat innan du rör vid dem.

 6. Färgen på de utskrivna punkterna på punktkontrollbladet för trumman är den färg på trumman som behöver rengöras. Ta ut tonerkassetten och trumman som matchar den färg som orsakar problemet.
  VAR FÖRSIKTIG

  Vi rekommenderar att du lägger tonerkassetten och trumman på en ren, jämn yta med ett papper under om du av en olyckshändelse råkar spilla eller skvätta toner.

  VIKTIGT

  Vidrör INTE de elektroder som visas på bilden, för att undvika att maskinen skadas av statisk elektricitet.

 7. Tryck ned den gröna låsspaken och ta ut tonerkassetten från trumman.
  Vidrör INTE ytan på trumman förutom vridhjulet för att undvika problem med utskriftskvaliteten.
 8. Lyft trumramen i handtaget och vrid den motsols, så som visas.
 9. Lossa greppet så att ramen faller framåt och använd sedan höger hand för att hitta trummans vridhjul inuti den högra sidan av ramen.
  Vidrör INTE ytan på trumman förutom vridhjulet för att undvika problem med utskriftskvaliteten.
 10. Luta vänster hand uppåt för att lyfta ramen så att det numrerade rutnätet syns, som på bilden. Använd höger hand för att rotera trumman medan du letar efter märken eller skräp på trummans yta.
  Använd kolumnnumren bredvid trumrullen för att hitta märket. Om t.ex. en punkt visas i kolumn 2 på punktkontrollbladet för trumman betyder det att det finns ett märke i området ”2” på trumman.
 11. Torka försiktigt av trummans yta med en torr bomullstopps tills märkena på ytan försvinner.
  OBS
  Rengör INTE ytan på den fotokänsliga trumman med ett vassa föremål eller någon vätska.
 12. Sätt tillbaka tonerkassetten i trumman tills du hör att den snäpper fast i rätt läge.
  Kontrollera att du har satt i tonerkassetten korrekt eftersom den annars kan separeras från trumman.
 13. För in tonerkassetten och trumman i maskinen. Se till att du matchar tonerkassettens färg mot färgetiketten på maskinen.
 14. Stäng maskinens övre lucka.
 15. Tryck på för att starta maskinen.

Om du inte fick svar på din fråga, har du tittat på andra Vanliga frågor?

Har du tittat efter i manualerna?

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Brothers kundtjänst:

Relaterade modeller

HL-L3210CW, HL-L3230CDW, HL-L3270CDW

Feedback om innehållet

Hjälp oss att göra vår support bättre genom att lämna din feedback nedan.

Steg 1: Hur hjälper informationen på den här sidan dig?

Steg 2: Vill du lägga till ytterligare kommentarer?

Observera att detta formulär endast används för feedback.