HL-L3210CW

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Fabriksåterställning

Använd funktionen fabriksåterställning för att återställa vissa maskininställningar till ursprungliga fabriksinställningar.

Dra ut gränssnittskablarna innan du utför fabriksåterställning.

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

 1. Tryck på eller för att välja alternativet [Grundinställn.] och tryck sedan på OK.
 2. Tryck på eller för att välja alternativet [Återställ] och tryck sedan på OK.
 3. Tryck på eller för att välja alternativet [Fabriksinst.] och tryck sedan på OK.
 4. Tryck på för att välja [Återställ].
 5. Tryck på för att starta om maskinen.

HL-L3270CDW

 1. Tryck på [Inställningar]>[Alla inställn.]>[Grundinställn.]>[Återställ]>[Fabriksinst.].
 2. Du kommer att bli tillfrågad om du vill starta om maskinen. Tryck på alternativet i tabellen för att starta om maskinen eller för att avsluta förfarandet.
  Alternativ
  Beskrivning
  Tryck på Ja i 2 sekunder

  Starta om maskinen. Maskinen kommer att påbörja återställningen.

  Nej

  Maskinen avslutar utan att starta om.

  Om du inte startar om maskinen återställs inte maskinen och inställningarna förblir oförändrade.
 3. Tryck på .

Om du inte fick svar på din fråga, har du tittat på andra Vanliga frågor?

Har du tittat efter i manualerna?

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Brothers kundtjänst:

Relaterade modeller

HL-L3210CW, HL-L3230CDW, HL-L3270CDW

Feedback om innehållet

Hjälp oss att göra vår support bättre genom att lämna din feedback nedan.

Steg 1: Hur hjälper informationen på den här sidan dig?

Steg 2: Vill du lägga till ytterligare kommentarer?

Observera att detta formulär endast används för feedback.