DCP-J925DW

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Jag kan inte skriva ut från min dator via USB.

Gör följande steg för att lösa problemet:
 

 1. Kontrollera status på din Brother maskin
   
 2. Kontrollera anslutningen till Brother maskinen och datorn
   
 3. Kontrollera skrivardrivrutinens inställningar
   
 4. Försök att skriva ut från ett annat program
   
 5. Starta om Brother maskinen och datorn
   
 6. Installera om skrivardrivrutinen
   
 7. Se till så att Brother maskinen identifieras i Enhetshanteraren (endast för användare av Windows)


STEG 1: Kontrollera status på din Brother maskin

 • Se till så att Brother maskinen är påslagen.
 • Kontrollera så att inga felmeddelanden eller lysdioder visas på LCD-skärmen. Om fel visas går du till avsnittet Felsökning och söker efter en lösning.


STEG 2: Kontrollera anslutningen till Brother maskinen och datorn

 • Försök att koppla från och återansluta USB-kabeln från båda ändarna. Koppla från och anslut  både Brother maskinen och datorn.
  (Om du använder en USB-hubb tar du bort den och ansluter Brother maskinen direkt till datorn.)
 • Vi rekommenderar att USB-kabeln som du använder ska uppfylla följande krav:
   -partvinnad kabel
   -skärmad
   -inte längre än 2 meter
 • Kontrollera att kablen är ansluten till USB-porten på maskinen och ingen annan port.


STEG 3: Kontrollera skrivardrivrutinens inställningar

Öppna skrivarmappen och kontrollera följande:

 

Läs följande om du inte vet hur man öppnar skrivarmappen:

(Windows 2000)
Klicka på Start => Inställningar => Skrivare

(Windows XP)
Klicka på Start => Skrivare och fax

(Windows Vista)
Klicka på Start => Skrivare

(Windows 7)
Klicka på Start => Enheter och skrivare

(Windows 8 / Windows 10)

 

 1. Öppna Kontrollpanelen. (Klicka här för att se hur man öppnar Kontrollpanelen.)
 2. Klicka på Maskinvara och ljud => Enheter och skrivare

 

(Mac OS X)
Öppna Systeminställningar => Skrivare & fax, Utskrift & skanning eller Skrivare och skannrar
 

 

 

 • Kontrollera så att Brother maskinen finns med i listan. Om den inte finns med, så kanske drivrutinen inte har installerats korrekt.
  Se steg 6.
 • Se till så att din Brother maskinen är angiven som Standardskrivare.


  (Windows)
   
  image

   

  (Mac OS X 10.5 eller senare)
   
  image

   

  (Mac OS X 10.4)
   
  image

   

 • Se till så att skrivarstatusen inte är pausad eller offline.

  (Windows 7/ Windows 8/ Windows 10)
  1. Högerklicka på din Brother maskin och välj Se vad som skrivs ut.
  2. Klicka på Skrivare => Pausa utskrift eller Använd skrivaren offline. (Ta bort kryssmarkeringen.)

   Om Pausa utskrift eller Använd skrivaren offline inte är tillgängliga, klicka på Öppna som administratör. Ange ett lösenord för en administratör och klicka på Ja.

   

  (Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista)
  Högerklicka på ikonen för din Brother maskin och välj alternativen Återuppta utskrift eller Använd skrivaren online,om de är tillgängliga.

  (Mac OS X)
  Kontrollera att skrivarstatusen inte är Pausad eller Stoppad. För att åtgärda statusen, klicka på Öppna utskriftskö... eller Utskriftskö... och klicka på Återuppta skrivare eller Starta skrivare.
   
 • Radera alla utskriftsjobb.

  (Windows 7/ Windows 8/ Windows 10)
  1. Högerklicka på din Brother maskin och välj Se vad som skrivs ut.
  2. Klicka på Skrivare => Radera alla dokument => Ja.

   Om Avbryt alla dokument inte är tillgängligt, klicka på Öppna som administratör. Ange ett lösenord för en administatör och klicka på Ja.

   

  (Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista)
  Dubbelklicka på ikonen för din Brother maskin och välj Skrivare => Avbryt alla dokument => Ja.
   
  image

   

  (OS X 10.8 eller senare)
  Klicka på Öppna utskriftskö... och välj det utskriftsjobb som du vill radera. Klicka på image.
   
  image

   

  (Mac OS X 10.4 - 10.7)
  Klicka på Öppna utskriftskö... eller Utskriftskö... och välj det utskriftsjobb som du vill radera. Klicka på Radera.
   
  image
   

   

 • Se till så att rätt port är vald.

  (Windows)
  Högerklicka på ikonen för din Brother maskin och välj Egenskaper eller Skrivaregenskaper.
  Klicka på fliken Portar och se till så att rätt port eller skrivare är vald.
   
  image

   

   

   

   

  (Mac OS X)
  Välj Om den här datorn från Apple-menyn => Mer info... (=> Systeminformation...) => Skrivare och kontrollera avsnittet URI:  Det måste starta med "usb".

   
  image

   

 

STEG 4: Försök att skriva ut från ett annat program 

Försök att skriva ut från ett annat program. Om det fungerar att skriva ut från ett annat program så ligger problemet i programmet som du har försökt att skriva ut från. Kontrollera inställningarna och kontakta programtillverkaren om problemet kvarstår.

 


 STEG 5: Starta om Brother maskinen och datorn

Stäng av brother maskinen och starta om datorn. Slå sedan på Brother maskinen igen.
 

 

 

STEG 6: Installera om skrivardrivrutinen

Det är möjligt att skrivardrivrutinen inte har installerats korrekt. Avinstallera och installera om skrivardrivrutinen.
 

(om tillämpligt för din maskin)
Om din Brother maskins modellnamn börjar med MFC- eller DCP-, sätt i den medföljande CD-skivan och klicka på Reparera MFL-Pro Suite*. Sedan kommer av- och ominstallationen att slutföras automatiskt.
*Om menyn "Repair MFL-Pro Suite" är tillgänglig beror på din Brother maskin.
 

image

 

 


STEG 7: Se till så att Brother maskinen identifieras i Enhetshanteraren (endast för användare av Windows)

Följ stegen nedan för att kontrollera Enhetshanteraren:
 

 

 

 1. (Windows 2000)
  Klicka på Start => Inställningar =>Kontrollpanelen => System => Klicka på fliken Maskinvara => Klicka på knappen Enhetshanteraren.

  (Windows XP)

  Klicka på Start => Kontrollpanelen => Prestanda och underhåll => System => Klicka på fliken Maskinvara => Klicka på knappen Enhetshanteraren.

  (Windows Vista)
  Klicka på Start => Kontrollpanelen => System och underhåll => System => Klicka på Enhetshanteraren på den vänstra sidan.

  (Windows 7)
  Klicka på Start => Kontrollpanelen => Maskinvara och ljud => Klicka på Enhetshanteraren under avsnittet Enheter och skrivare.

  (Windows 8/ Windows 10)
  1. Öppna Kontrollpanelen. (Klicka här för att se hur man öppnar kontrollpanelen.)
  2. Klicka på Maskinvara och ljud => Klicka på Enhetshanteraren under avsnittet Enheter och skrivare.

När skärmen Kontroll av användarkonto visas, gör följande:

 

 

 • För användare som har administratörsbehörighet: Klicka på Fortsätt eller Ja.
 • Användare som inte har administratörsbehörighet: Ange administratörslösenordet och klicka på OK eller Ja.
 
 1. Klicka på Visa och sedan Visa dolda enheter.
   

   

 2. Klicka på triangelmarkeringen eller + bredvid Skrivare.
   

   

 3. Om din maskin visas i listan som Brother XXXX Skrivare eller Brother XXXX Drivrutin, så har Brother maskinen identifierats korrekt i Enhetshanteraren.
 • Om skrivaren inte visas så har Enhetshanteraren inte identifierat maskinen.
  Försök med följande:
  - Anslut till en annan port på datorn
  - Försök med en annan identisk USB-kabel
 • Om tecknet ? visas i gult bredvid Brother maskinen, högerklicka på tecknet och välj avinstallera och stäng sedan Enhetshanteraren. Koppla från Brother maskinen och starta om datorn. När datorn startat om ansluter du Brother maskin.
 

Om problemet kvarstår, kontakta Brothers kundtjänst under "Kontakta oss".

Relaterade Vanliga frågor

Om du inte fick svar på din fråga, har du tittat på andra Vanliga frågor?

Har du tittat efter i manualerna?

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Brothers kundtjänst:

Relaterade modeller

DCP-110C, DCP-115C, DCP-117C, DCP-130C, DCP-135C, DCP-145C, DCP-150C, DCP-1510, DCP-1512, DCP-1610W, DCP-1612W, DCP-165C, DCP-195C, DCP-315CN, DCP-330C, DCP-340CW, DCP-350C, DCP-357C, DCP-375CW, DCP-385C, DCP-4020C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-7010, DCP-7010L, DCP-7025, DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N, DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7060D, DCP-7065DN, DCP-7070DW, DCP-750CW, DCP-770CW, DCP-8020, DCP-8040, DCP-8060, DCP-8065DN, DCP-8070D, DCP-8085DN, DCP-8110DN, DCP-8250DN, DCP-9010CN, DCP-9015CDW, DCP-9020CDW, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, DCP-J125, DCP-J132W, DCP-J140W, DCP-J152W, DCP-J315W, DCP-J4110DW, DCP-J4120DW, DCP-J515W, DCP-J525W, DCP-J552DW, DCP-J562DW, DCP-J715W, DCP-J725DW, DCP-J752DW, DCP-J785DW, DCP-J925DW, DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, DCP-L2560DW, DCP-L5500DN, DCP-L6600DW, DCP-L8400CDN, DCP-L8450CDW, FAX-1820C, FAX-1840C, HL-1110, HL-1210W, HL-1212W, HL-1240, HL-1250, HL-1270N, HL-1430, HL-1440, HL-1450, HL-1470N, HL-1650, HL-1670N, HL-1850, HL-1870N, HL-2030, HL-2035, HL-2040, HL-2070N, HL-2130, HL-2132, HL-2135W, HL-2140, HL-2150N, HL-2170W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, HL-2460, HL-2700CN, HL-3040CN, HL-3070CW, HL-3140CW, HL-3170CDW, HL-4000CN, HL-4040CN, HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4140CN, HL-4150CDN, HL-4200CN, HL-4570CDW, HL-4570CDWT, HL-5030, HL-5040, HL-5050, HL-5070N, HL-5130, HL-5140, HL-5150D, HL-5170DN, HL-5240, HL-5250DN, HL-5270DN, HL-5280DW, HL-5340D, HL-5350DN, HL-5370DW, HL-5440D, HL-5450DN, HL-5450DNT, HL-5470DW, HL-6050, HL-6050DN, HL-6180DW, HL-6180DWT, HL-7050, HL-7050N, HL-8050N, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW, HL-L5000D, HL-L5100DN(T), HL-L5200DW(T), HL-L6250DN, HL-L6300DW(T), HL-L6400DW(T), HL-L8250CDN, HL-L8350CDW, HL-L9200CDWT, HL-L9300CDW(TT), HL-S7000DN, MFC-210C, MFC-215C, MFC-240C, MFC-250C, MFC-260C, MFC-290C, MFC-295CN, MFC-3220C, MFC-3240C, MFC-3360C, MFC-3420C, MFC-3820CN, MFC-410CN, MFC-425CN, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-4820C, MFC-490CW, MFC-5490CN, MFC-580, MFC-5840CN, MFC-5860CN, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-590, MFC-620CN, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-7320, MFC-7360N, MFC-7420, MFC-7440N, MFC-7460DN, MFC-7820N, MFC-7840W, MFC-7860DW, MFC-790CW, MFC-820CW, MFC-8220, MFC-8370DN, MFC-8420, MFC-8440, MFC-845CW, MFC-8460N, MFC-8510DN, MFC-8520DN, MFC-8820D, MFC-8840D, MFC-885CW, MFC-8860DN, MFC-8870DW, MFC-8880DN, MFC-8890DW, MFC-890, MFC-8950DW, MFC-8950DWT, MFC-9070, MFC-9120CN, MFC-9160, MFC-9180, MFC-9320CW, MFC-9330CDW, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9460CDN, MFC-9660, MFC-9840CDW, MFC-9880, MFC-990CW, MFC-9970CDW, MFC-J410, MFC-J430W, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4620DW, MFC-J4625DW, MFC-J470DW, MFC-J4710DW, MFC-J480DW, MFC-J5320DW, MFC-J5330DW, MFC-J5335DW, MFC-J5620DW, MFC-J5625DW, MFC-J5720DW, MFC-J5730DW, MFC-J5910DW, MFC-J5920DW, MFC-J5930DW, MFC-J615W, MFC-J625DW, MFC-J650DW, MFC-J6510DW, MFC-J6520DW, MFC-J6530DW, MFC-J6710DW, MFC-J6720DW, MFC-J680DW, MFC-J6910DW, MFC-J6920DW, MFC-J6925DW, MFC-J6930DW, MFC-J6935DW, MFC-J985DW, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW, MFC-L5700DN, MFC-L6800DW(T), MFC-L6900DW(T), MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L9550CDW(T)

Feedback om innehållet

Hjälp oss att göra vår support bättre genom att lämna din feedback nedan.

Steg 1: Hur hjälper informationen på den här sidan dig?

Steg 2: €Vill du lägga till ytterligare kommentarer?

Observera att detta formulär endast används för feedback.