DCP-9045CDN

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Hur byter jag bältenhet?

Följ nedanstående procedur för att byta bältenheten.

 

Använd INTE brandfarliga ämnen i närheten av maskinen. Använd inte någon typ av spray för att rengöra insidan eller utsidan av maskinen. Att göra detta kan orsaka en brand eller elektriska stötar.

 
 • Rör inte vid ytan av bältenheten. Om du vidrör den, kan det försämra utskriftskvaliteten.
 • Skador orsakade av felaktig hantering av bältet omfattas inte av garantin.
 
 1. Stäng av strömmen till maskinen. Öppna den främre luckan genom att trycka på spärren.
   
 2. Håll i det gröna handtaget på trumman. Lyft upp trumman och dra ut den tills det tar stopp.
   
 3. Lossa den grå låsspaken på maskinens vänstra sida. Lyft upp trummans främre del och dra ut trumman helt ur maskinen med de gröna handtagen på trumman.
  • Vi rekommenderar att du placerar trumman på en ren och plan yta som skyddas av ett papper om toner spills eller sprids ut.
  • Kom ihåg att använda handtagen på trumman när du lyfter den. Håll INTE i sidorna på trumma.
   

  Undvik att maskinen skadas på grund av statisk elektricitet genom att INTE vidröra elektroderna på bilden nedan.

   

 4. Håll i de gröna delarna på bältenheten med båda händerna, lyft upp den och dra ut den. Vi rekommenderar att du placerar bältet på en plan yta som skyddas av ett papper eller en trasa om toner spills eller sprids ut.
   
 5. Packa upp den nya bältenheten  och ta bort transportskydd och papperet.
   
 6. Sätt in den nya bältenheten i maskinen. Rikta in pilen på bältenheten med etiketten på maskinen. Lås bältenheten på plats genom att trycka på det gröna området på den.
   
 7. Sätt tillbaka trumman i maskinen på följande sätt.

   

  1. Kontrollera att den grå låsspaken är i det övre läget.
  2. Placera trumman i maskinen.

   Anmärkning:
   När du placerar trumman i maskinen ska du rikta in de gröna guiderna på trummans handtag med de gröna pilarna på maskinens båda sidor.

    
  3. Tryck ner den gråa låsspaken.
  4. Tryck in trumman tills det tar stopp. 
 8. Stäng maskinens främre lucka. 

När du bytt bältenhet, måste du återställa räkneverket för bältenheten genom att följa steg här nedan:

 1. Slå på maskinens strömbrytare.
 2. Tryck på Menu => Maskininform. => Återst. Meny.
 3. Tryck på pil Upp eller Ner för att välja Bältenhet.
 4. Tryck på OK.
 5. Tryck på 1 för att återställa räkneverk för bältenheten.
 6. Tryck på Stop/Exit.

Om du inte fick svar på din fråga, har du tittat på andra Vanliga frågor?

Har du tittat efter i manualerna?

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Brothers kundtjänst:

Relaterade modeller

DCP-9045CDN, MFC-9840CDW

Feedback om innehållet

Hjälp oss att göra vår support bättre genom att lämna din feedback nedan.

Steg 1: Hur hjälper informationen på den här sidan dig?

Steg 2: Vill du lägga till ytterligare kommentarer?

Observera att detta formulär endast används för feedback.