DCP-9045CDN

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Hur byter jag ut spilltonerlådan?

Följ nedanstående procedur för att byta spilltonerlådan.

 

Använd INTE brandfarliga ämnen i närheten av maskinen. Använd inte någon typ av spray för att rengöra insidan eller utsidan av maskinen. Att göra detta kan orsaka en brand eller elektriska stötar.

 
 • Återanvänd inte spilltonerlådan.
 • Kasta INTE spilltonerlådan i öppen eld. Den kan explodera..
 • Var försiktig så att du inte spiller toner. Andas INTE in toner och undvik att få toner i ögonen..
 • Hantera spilltonerlådan varsamt. Om du får toner på händerna eller kläderna ska du omedelbart torka eller tvätta bort det med kallt vatten..
 • Kassera den använda spilltonerlådan i enlighet med lokala bestämmelser och separat från hushållsavfall. Kontakta de lokala renhållningsmyndigheterna om du har några frågor.
 
 1. Stäng av strömmen till maskinen. Öppna den främre luckan genom att trycka på spärren.

 2. Håll i det gröna handtaget på trumman. Lyft upp trumman och dra ut den tills det tar stopp.

 3. Lossa den grå låsspaken på maskinens vänstra sida. Lyft upp trummans främre del och dra ut trumman helt ur maskinen med de gröna handtagen på trumman.
  • Vi rekommenderar att du placerar trumman på en ren och plan yta som skyddas av ett papper om toner spills eller sprids ut.
  • Om du får toner på händerna eller kläderna ska du omedelbart torka eller tvätta bort det med kallt vatten.
  • Kom ihåg att använda handtagen på trumman när du lyfter den. Håll INTE i sidorna på trumma.
   

  Undvik att maskinen skadas på grund av statisk elektricitet genom att INTE vidröra elektroderna på bilden nedan.

   

 4. Håll i de gröna delarna på bältenheten med båda händerna, lyft upp den och dra ut den. Vi rekommenderar att du placerar bältet på en plan yta som skyddas av ett papper eller en trasa om toner spills eller sprids ut.

 5. Använd det gröna handtaget och ta ut spilltonerlådan ur maskinen..

 6. Packa upp den nya spilltonerlådan och montera den i maskinen med hjälp av det gröna handtaget. Se till spilltonerlådan är installerad ordentligt.
   
 7. Sätt tillbaka bältenheten i maskinen. Rikta in pilen på bältenheten med etiketten på maskinen. Lås bältenheten på plats genom att trycka på det gröna området på den.
   
 8. Sätt tillbaka trumman i maskinen på följande sätt.

   

  1. Kontrollera att den grå låsspaken är i det övre läget.
  2. Placera trumman i maskinen.

   Notes:
   När du placerar trumman i maskinen ska du rikta in de gröna guiderna på trummans handtag med de gröna pilarna på maskinens båda sidor.

    
  3. Tryck ner den gråa låsspaken.
  4. Tryck in trumman tills det tar stopp. 
 9. Stäng maskinens främre lucka.

Om du inte fick svar på din fråga, har du tittat på andra Vanliga frågor?

Har du tittat efter i manualerna?

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Brothers kundtjänst:

Relaterade modeller

DCP-9045CDN, MFC-9840CDW

Feedback om innehållet

Hjälp oss att göra vår support bättre genom att lämna din feedback nedan.

Steg 1: Hur hjälper informationen på den här sidan dig?

Steg 2: Vill du lägga till ytterligare kommentarer?

Observera att detta formulär endast används för feedback.