DCP-9010CN

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Skanna och spara ett dokument i PDF-format (Skanna till fil)

Funktionen Skanna till fil gör det möjligt att skanna ett dokument och automatiskt spara det på en angiven plats på din dator i PDF-format.


Följ instruktionerna nedan för att konfigurera och använda funktionen Skanna till fil.


Steg 1: Konfigurera funktionen Skanna till fil
 

De första två stegen har två typer av instruktioner för Windows respektive Macintosh. Se instruktionerna som gäller för din dator och fortsätt sedan till steg 3.

 


 

För användare av Windows:

 1. Öppna ControlCenter genom att klicka på Windows-knappen/Start -> (Alla) Program -> Brother -> XXX-XXXX (Där XXX-XXXX är modellnumret på maskinen)-> ControlCenterx.


   
  Bild

   

   

   


  ControlCenter-applikationen kommer att laddas till aktivitetsfältet nära systemklockan. (Den visas som en blå fyrkant.)

   
  bild

   

 2. Dubbelklicka på ControlCenter-ikonen i aktivitetsfältet för att öppna programfönstret.
   

   

   

För användare av Macintosh:

 1. Öppna ControlCenter genom att klicka Macintosh HD -> Bibliotek -> Printers -> Brother -> Utilities -> ControlCenter -> ControlCenter.app
  ControlCenter-applikationen kommer att laddas till aktivitetsfältet nära systemklockan.

   
  Bild

   

   

   

 2. Dubbelklicka på ControlCenter-ikonen i aktivitetsfältet och klicka Öppna för att komma till programfönstret.

   
  <Modernt användargränssnitt>
  Bild
   
  <Klassiskt användargränssnitt>
  Bild

   

   

   

 3. Klicka på Konfiguration -> Skanna -> Fil.

   
 4. Fönstret Skanna till fil-konfiguration visas.

   
  <För användare av Windows>
  bild
   
  <För användare av Macintosh>
  bild

   
 5. På fliken Programvaruknapp konfigurerar du knappen Skanna till fil i ControlCenter-mjukvarans gränssnitt. På fliken Knapp på enhet konfigurerar du Skann-knappen på Brother-maskinen. Välj den flik du vill konfigurera.

   
 6. Du kan konfigurera följande egenskaper:


  Filtyp: Det är här du kan ändra formatet som filen kommer att sparas i. Välj PDF(*.pdf) för att skanna och spara data i PDF-format.  Målmapp:
  Det är här du anger platsen där filen kommer att sparas. Du kan även välja "Visa Spara som-fönster” om du önskar tillfrågas för varje skanning om destinationsplats för att spara filen.


  Upplösning:
  Så här skarp blir en bild baserat på scannade punkter per tum (DPI). Ju högre DPI desto tydligare kommer bilden att bli, dock ökar skanningstiden och dokumentstorleken.


  Skanntyp:
  Detta är färgskanningsalternativet. Ju högre färgkvalitet som väljs desto längre tar scanningen att genomföra och desto större blir filen.


  Dokumentstorlek: Ange storleken på dokumentet som skannas.  Ljusstyrka:
  Justera inställningen (-50 till 50) för att erhålla bästa bild. Standardvärdet är 0, vilket representerar ett medelvärde. Du kan ställa in nivån genom att dra glidknappen åt höger eller vänster för att göra bilden ljusare respektive mörkare för inställningen.


  Kontrast:
  Du kan öka eller minska kontrastnivån genom att röra glidknappen åt vänster eller höger. Du kan även skriva ett värde i rutan för inställningen. En ökning förstärker de mörka och ljusa områdena på bilden, medan en sänkning visar mer detaljer i gråa områden.


  Visa skannergränssnitt: Kryssa i denna ruta om du vill skanna dokumentet och beskär en del av sidan innan ni utför skanningen.


   
 7. När du har konfigurerat varje inställning, klicka på OK. Alla påföljande skanningar använder dessa inställningar.

 Steg 2-1: Använd Skanna till-funktionen från ControlCenter

 1. Placera dokumentet som ska skannas på skannerglaset (flatbädd) eller den automatiska dokumentmataren (ADF) beroende på modellen på Brother-maskinen.
   
 2. Starta ControlCenter genom att följa instruktionerna i Steg 1.
   
 3. Dubbelklicka på ControlCenter-ikonen i aktivitetsfältet för att öppna programfönstret.
   
 4. Skanna-menyn, klicka på Fil-knappen.
   
 5. Dokumentet skannas nu och sparas på angiven plats i PDF-format, enligt inställningen som du gjort i fliken Programknapp i konfigurationsfönstret Skanna till fil i ControlCenter.

   

Steg 2-2: Använd funktionen för att Skanna till fil med hjälp av Skann-knappen på Brother-maskinen

 1. Se till att ControlCenter har startats och laddats till aktivitetsfältet nära systemklockan.
   
 2. Placera dokumentet som ska scannas på skannerglaset (flatbädd) eller den automatiska dokumentmataren (ADF) beroende på modellen på Brother-maskinen.
   
 3. Tryck på Skann-knappen på Brother-maskinen och välj Skanna till PC -> Fil, eller Skanna till fil.
   
 4. Tryck på OK.
   
 5. Tryck på Start, Mono Start eller Colour Start för att starta skanningen. Dokumentet scannas nu och sparas på angiven plats i PDF-format, enligt inställningarna som du gjort i fliken Knapp på enheten i konfigurationsfönstret Skanna till fil i ControlCenter.

 


 

Om du inte fick svar på din fråga, har du tittat på andra Vanliga frågor?

Har du tittat efter i manualerna?

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Brothers kundtjänst:

Relaterade modeller

DCP-110C, DCP-115C, DCP-117C, DCP-130C, DCP-135C, DCP-145C, DCP-150C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-315CN, DCP-330C, DCP-340CW, DCP-350C, DCP-357C, DCP-375CW, DCP-385C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-7010, DCP-7010L, DCP-7025, DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N, DCP-750CW, DCP-770CW, DCP-8060, DCP-8065DN, DCP-8070D, DCP-8085DN, DCP-9010CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, DCP-J125, DCP-J315W, DCP-J515W, DCP-J715W, MFC-210C, MFC-215C, MFC-240C, MFC-250C, MFC-260C, MFC-290C, MFC-295CN, MFC-3240C, MFC-3360C, MFC-410CN, MFC-425CN, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-490CW, MFC-5490CN, MFC-5840CN, MFC-5860CN, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-620CN, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-7320, MFC-7420, MFC-7440N, MFC-7820N, MFC-7840W, MFC-790CW, MFC-820CW, MFC-8370DN, MFC-845CW, MFC-8460N, MFC-885CW, MFC-8860DN, MFC-8870DW, MFC-8880DN, MFC-8890DW, MFC-9120CN, MFC-9320CW, MFC-9420CN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW, MFC-990CW, MFC-J410, MFC-J615W

Feedback om innehållet

Hjälp oss att göra vår support bättre genom att lämna din feedback nedan.

Steg 1: Hur hjälper informationen på den här sidan dig?

Steg 2: Vill du lägga till ytterligare kommentarer?

Observera att detta formulär endast används för feedback.