DCP-6690CW

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Hur byter jag bläckpatron?


Din maskin övervakar automatiskt bläcknivån i alla 4 bläckpatronerna.
När maskinen upptäcker att en bläckpatron börjar ta slut, talar maskinen om det med ett meddelande på displayen. Displayen talar om vilken bläckpatron som håller på att ta slut eller behöver bytas ut. Följ anvisningarna på skärmen noggrant så att du byter ut patronerna i rätt ordning. Även om maskinen talar om att en bläckpatron är tom finns det alltid en liten mängd bläck kvar i patronen. Det måste finnas lite bläck kvar i patronen så att den inte torkar ut och skadar skrivhuvudet.

Följ anvisningarna nedan för att byta bläckpatron:

 1. Öppna luckan för bläckpatronerna. Om en eller flera bläckpatroner är tomma, t.ex. Svart, visas meddelandena "Kan inte skriva ut (Byt BK bläck)" eller "Endast svartvitt".

 2. Tryck ner låsspaken och ta ut bläckpatronen för den färg som anges på LCD-skärmen.


 3. Öppna påsen med den nya bläckpatronen för den färg som visas på displayen och ta ut patronen.

 4. Vrid den gröna knoppen på det gula skyddslocket medsols för att lossa vakuumförseglingen och ta sedan av locket (1).

 5. Varje färg har sin specifika plats. Sätt in bläckpatronen i den riktning som pilen på etiketten visar.


 6. Tryck försiktigt in patronen tills den klickar på plats och stäng sedan skyddet för bläckpatronerna.


 7. Maskinen återställer automatiskt  bläcknivån.

 

 • Om du bytte ut en bläckpatron, visas ett meddelande på skärmen där du ombeds bekräfta att det var en ny patron. (Till exempel "Har du bytt BK Svart") Tryck på Ja eller 1 eller piltangenten UPP för att återställa bläckninvån automatiskt för den färgen. Om den bläckpatron du just har satt in inte är alldeles ny, tryck på Nej eller 2 eller piltangent Ned.
 • Om meddelandet "Ingen patron" eller "Kan inte hitta" visas på LCD-skärmen efter att du installerat bläckpatronerna, kontrollera att de är ordentligt insatta.

 • Om du får bläck i ögonen, skölj genast noga med vatten och kontakta läkare om du är orolig.
 • TA INTE ut bläckpatroner om du inte har för avsikt att byta ut dem. Om du gör det kan bläckmängden minska vilket gör att maskinen inte kan registrera hur mycket bläck det är kvar i patronen.
 • RÖR INTE öppningarna i patronen. Om du gör det kan du få bläckfläckar på huden.
 • Om du får bläck på hud eller kläder, tvätta bort det omedelbart med tvål eller rengöringsmedel.
 • Om du blandar ihop färgerna genom att installera en bläckpatron på fel plats måste du göra rent skrivhuvudet flera gånger efter att du rättat till installationen.
 • Installera färgpatronen i maskinen omedelbart efter att du öppnat den och förbruka den inom sex månader. Använd oöppnade bläckpatroner före det utgångsdatum som finns tryckt på förpackningen.
 • TA INTE isär eller mixtra med bläckpatronen på något sätt, det kan medföra att den börjar läcka.
 • Brother rekommenderar starkt att du inte återfyller de bläckpatroner som medföljde maskinen. Vi rekommenderar också starkt att du fortsätter att enbart använda bläckpatroner av Brother-fabrikat. Om du använder eller försöker använda potentiellt inkompatibelt bläck och/eller inkompatibla bläckpatroner i Brother-maskinen kan det leda till skador på maskinen och/eller resultera i sämre utskriftskvalitet. Vår garanti täcker inte problem som har orsakats av användning av icke godkända tredjepartsprodukter av bläck och/eller bläckpatroner. För att skydda din investering och uppnå bästa möjliga resultat med Brother-maskinen rekommenderar vi starkt att du använder förbrukningsartiklar av Brother-fabrikat.
  > Information om Brother Original förbrukningsartiklar

Om du inte fick svar på din fråga, har du tittat på andra Vanliga frågor?

Har du tittat efter i manualerna?

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Brothers kundtjänst:

Relaterade modeller

DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, DCP-385C, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, DCP-J715W, MFC-250C, MFC-290C, MFC-295CN, MFC-490CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-790CW, MFC-990CW, MFC-J410, MFC-J615W

Feedback om innehållet

Hjälp oss att göra vår support bättre genom att lämna din feedback nedan.

Steg 1: Hur hjälper informationen på den här sidan dig?

Steg 2: €Vill du lägga till ytterligare kommentarer?

Observera att detta formulär endast används för feedback.