PT-D800W

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Så här använder du Excel-data för att skriva ut etiketter (P-touch Editor 5.x för Windows)

Provetikett Provetikett

Följ instruktionerna nedan:

 

 1. Förbereder databasen

   

  Använd filen "Parts.xls" i mappen i programfilerna "C:\program Files\Brother\Ptedit5x\samples" eller "C:\program Files (x86)\Brother\Ptedit5x\samples".
  Exempel på Excel-fil.


 2. Ange storleken på etiketten

  I paletten papper, ange längden och bredden på tejpen.
  Papperspalett

 3. Ansluter databasen

   

  1. Klicka på [Arkiv] - [Databas] - [Anslut...].

   <Med läget Professional som exempel. Du kan även redigera i Express-läge.>
   Tryck på Redigeraren

  2. Markera den förberedda Excel-filen. Markera "rubrikrad innehåller fältnamn" och "anslut som skrivskyddad" och klicka sedan på knappen [Nästa].
   Öppna databas

  3. Databasen visas.
   Tryck på Redigeraren

   Om den fil som används innehåller flera ark visas dialogrutan Välj databastabell. Välj det blad som du vill använda.


 4. Sammanfoga data till en layout som text

   

  1. Ange det teckensnitt som ska användas i layouten:
   • I rutan teckensnitt i textegenskaper anger du teckensnittet (t.ex. "Arial").
   • I redigeringsrutan Teckenstorlek i textegenskaper anger du teckenstorlek (t.ex. "14").
   • Teckensnittet och storleken kan också ändras när text har klistrats in i layouten.

  2. Klicka på fältnamnet "Delnamn" och dra fältnamnet till layoutfönstret. Dialogrutan visas. Välj "Text".
   Tryck på Redigeraren

   Tryck på Redigeraren

  3. På samma sätt slår du ihop fältnamnet "modellnamn".
   Tryck på Redigeraren

 5. Slå ihop data till layouten som en streckkod

   

  1. Klicka på fältnamnet "Delkod" och dra det till layoutfönstret. Dialogrutan visas. Välj "streckkod".
   Tryck på Redigeraren

   Tryck på Redigeraren

  2. Dubbelklicka på de sammanslagna streckkodsdata.

  3. Klicka på fliken [Inställning] i dialogrutan Egenskaper för streckkod. Om du vill justera bredden väljer du t.ex. "liten" för "bredd". Om du vill justera inriktningen väljer du "Centrera" för "Visa tecken". När du har angett önskade inställningar klickar du på knappen [OK].
   Egenskaper för streckkod

  Beroende på valt streckkodsprotokoll kanske inte data visas.
  ("Ogiltig" eller "felaktig kontrollsiffra" visas.)
  Om streckkoden inte kan visas kan något av följande vara orsaken:

  • Data som inte kan användas med streckkoden ingår.
  • Data innehåller inte det angivna antalet siffror.
  • Kontrollsiffran är felaktig.
  Kontrollera data eller ändra streckkodsprotokollet, t.ex. "CODE39" eller "CODE128" kan användas.

 6. Justera objekten

   

  1. Klicka på [Redigera] - [Markera allt] för att markera alla objekt.
   Tryck på Redigeraren

  2. I paletten Layout klickar du på knappen "Justera vågrätt centrum". Alla objekt kommer att riktas in längs deras vågräta mittpunkter.
   Paletten Layout

  3. Du kan också justera alla objekt vertikalt längs etikettbredden med knappen "Justera vertikalt mitt".
   Paletten Layout

   Tryck på Redigeraren

 7. Utskrift

   

  1. Klicka på Knappen för utskriftsinställningar i paletten Skriv ut.
   Paletten Skriv ut

  2. Dialogrutan för utskrift visas. Välj "alla poster" för "Utskriftsintervall". När du har angett önskade inställningar klickar du på knappen [Skriv ut] .
   Skriv ut

  Mer information om hur du väljer ett postintervall finns i följande tabell.

  Utskriftsintervall Poster som ska skrivas ut
  Alla poster Skriv ut alla poster.
  Aktuell post Skriv ut den aktuella posten.
  Markerade poster Skriv endast ut de markerade posterna.
  Inspelningsintervall Skriv ut poster inom det intervall som anges av "från" och "till".

Om du inte fick svar på din fråga, har du tittat på andra Vanliga frågor?

Har du tittat efter i manualerna?

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Brothers kundtjänst:

Relaterade modeller

PT-1230PC, PT-18R, PT-1950, PT-2100, PT-2430PC, PT-2700, PT-2730, PT-3600, PT-9500PC, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D450, PT-D600, PT-D800W, PT-E550W, PT-H500, PT-P700, PT-P710BT, PT-P750W, PT-P900W, PT-P910BT, PT-P950NW, QL-1050, QL-1050N, QL-1060N, QL-1100, QL-1110NWB, QL-500, QL-500A, QL-550, QL-560, QL-570, QL-580N, QL-650TD, QL-700, QL-710W, QL-720NW, QL-800, QL-810W, QL-820NWB, RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150, RJ-3230B, RJ-3250WB, RJ-4030, RJ-4040, RJ-4230B, RJ-4250WB, TD-2020, TD-2120N, TD-2130N, TD-4000, TD-4100N, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB

Feedback om innehållet

Hjälp oss att göra vår support bättre genom att lämna din feedback nedan.

Steg 1: Hur hjälper informationen på den här sidan dig?

Steg 2: €Vill du lägga till ytterligare kommentarer?

Observera att detta formulär endast används för feedback.