DS-820W

Întrebări frecvente şi depanare

Întrebări frecvente şi depanare

Dispozitivul meu wireless (computer, smartphone, tabletă, etc.) nu poate accesa scanerul prin reţeaua wireless LAN.

Urmaţi paşii de mai jos pentru a îmbunătăţi accesul prin reţeaua wireless LAN.

  • Verificaţi dacă comutatorul Wi-Fi® al scanerului este configurat pe ON.

    Dacă nu, glisaţi comutatorul Wi-Fi pe ON.


  • Verificaţi dacă la scaner sunt conectate mai multe dispozitive wireless simultan.

    Dacă sunt, deconectaţi dispozitivele wireless care sunt deja conectate la scaner. Apoi, încercaţi să conectaţi la scaner trei sau mai puţine dispozitive wireless.


  • Dacă problema persistă, treceţi comutatorul Wi-Fi® pe OFF, apoi iar pe ON pentru a conecta din nou scanerul.

Dacă nu aţi primit răspuns la întrebarea dumneavoastră, aţi verificat celelalte întrebări frecvente?

Aţi verificat manualele?

Dacă aveţi nevoie de asistenţă suplimentară, vă rugăm să contactaţi serviciul de asistenţă clienţi Brother:

Modele asociate

DS-820W, DS-920DW

Spuneţi-vă părerea despre conţinutul furnizat

Pentru a ne ajuta să îmbunătăţim serviciile de asistenţă, vă rugăm să vă spuneţi părerea.

Pasul 1: În ce mod vă ajută informaţiile de pe această pagină?

Pasul 2: Doriţi să adăugaţi comentarii?

Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că acest formular este folosit numai pentru feedback.