DCP-1622WE

Întrebări frecvente şi depanare

Întrebări frecvente şi depanare

Nu pot imprima pe echipamentul meu Brother într-o rețea wireless (Mac).

Pentru a rezolva această problemă și a putea imprima din nou, urmați recomandările de mai jos:

 

 1. Asiguraţi-vă că echipamentul Brother este gata de utilizare.
 2. Verificați și reparați conexiunea wireless.
 3. Diagnosticați și rezolvați alte probleme ale conexiunii wireless.

1. Asiguraţi-vă că echipamentul Brother este gata de utilizare

Asigurați-vă că ați configurat deja echipamentul Brother.

În caz contrar, faceți clic aici pentru a configura echipamentul Brother.
Asigurați-vă că echipamentul Brother este pornit și pe ecran nu sunt afișate erori.

 

1.1 Asiguraţi-vă că echipamentul Brother este pornit

Dacă ecranul echipamentului nu afișează nimic

Echipamentul este oprit sau se află în modul Hibernare.

 

 • Apăsați un buton de pe echipamentul pentru a verifica dacă revine din modul hibernare.
 • Dacă nu revine, atunci verificaţi dacă este conectat la o priză funcţională sau orice comutator de alimentare este pornit.
 • Dacă echipamentul nu reacționează deși ați încercat să îl porniți, contactați un service Brother.

 

1.2 Asigurați-vă că ecranul echipamentului Brother nu afișează erori

Dacă ecranul echipamentului afișează erori de imprimare

Erori de imprimare, precum "Fără hârtie" sau "Lipsă cerneală/toner", pot să nu vă permită să imprimați. Rezolvați mai întâi aceste erori și apoi încercați să imprimați.

Pentru mai multe informații despre mesajele de eroare, consultaţi Ghidul utilizatorului Online sau Manualul de utilizare.

> Puteți găsi cel mai recent Ghidul utilizatorului Online sau Ghidul de bază al utilizatorului sau Manualul de utilizare la secţiunea Manuale.

 

 

1.3 Asiguraţi-vă că echipamentul Brother este configurat ca imprimantă implicită

Ecranele și intrucțiunile pot diferi în funcție de sistemul de operare utilizat și de echipamentul Brother.

Pentru a verifica dacă echipamentul Brother este configurat ca imprimantă implicită.

 

 1. Faceţi clic pe Apple Menu şi selectaţi System preferences..., faceţi clic pe Print & Fax, Print & Scan sau Printers & Scanners.
   
 2. Selectați echipamentul dvs. Brother din meniul pop-up "Default printer".

  Defalt printer

 

1.4 Verificaţi statusul echipamentului Brother

 1. Pentru a verifica statusul echipamentului Brother, faceți clic pe pictograma echipamentului Brother și faceți clic pe butonul Open Print Queue....

  Print Queue
   
 2. Se deschide fereastra cu coada de imprimare. Faceţi clic pe Resume sau Resume printer.

  Resume Printer
   
 3. Încercați să imprimați din nou.

 

1.5 Ștergeți toate sarcinile de imprimare

 1. Faceți clic pe pictograma echipamentului Brother și faceți clic pe butonul Open Print Queue....
  Se deschide fereastra cu coada de imprimare.
   
 2. Pentru a șterge sarcinile de imprimare, selectați fiecare sarcină și apoi apăsați pe  Delete.

  Delete Jobs

  După ce ați urmat indicațiile de la această secțiune, încercați să imprimați. Dacă tot nu puteți imprima, verificați conexiunea wireless așa cum este descris la secțiunea 2.

 

 

2. Verificați și reparați conexiunea wireless

Asigurați-vă că echipamentul Brother este conectat corect la rețeaua wireless.

 

Wireless Connection

 

Conexiunea de rețea dintre calculator sau dispozitivul mobil și router-ul wireless poate să nu fie disponibilă sau să nu fie configurată corect.

Dacă ați înlocuit router-ul sau punctul de acces wireless, sau ați modificat setările, conectați din nou echipamentul Brother la noul router sau punct de acces wireless.

> Faceți clic aici pentru a vedea cum se configurează conexiunea wireless.

 

2.1 Asigurați-vă că calculatorul sau dispozitivul mobil este conectat la rețeaua wireless

Pentru a testa conexiunea, încercați următoarele:

 

 1. Accesați o pagină de pe internet sau verificați căsuța poștală. Dacă aveți acces la Internet, dar echipamentul Brother nu poate fi găsit în rețea, mergeți la 2.2.
 2. Imprimați raportul WLAN, care vă arată statusul conexiunii. Dacă în raport sunt indicate coduri de eroare, faceți clic aici pentru a verifica codurile de eroare din raporul WLAN.

 

2.2 Asigurați-vă că interfața de rețea wireless a echipamentului Brother este activată

Dacă nu puteți imprima wireless, interfața de rețea wireless a echipamentului Brother poate fi dezactivată. Pentru a activa sau dezactiva interfeța de rețea wireless a echipamentului Brother.

> Faceți clic aici pentru a vedea cum se modifică setarea pentru interfața de rețea a echipamentului Brother.
 

După ce ați efectuat recomandările de la această secțiune, încercați să imprimați. Dacă tot nu puteți imprima, mergeți la 2.3.

 

2.3 Asigurați-vă că toate dispozitivele wireless funcționează corect

Opriți dispozitivele următoare și apoi reporniți-le în ordinea indicată în ilustrație:

 

 

Așteptați cel puțin cinci minute pentru ca echipamentul Brother să se conecteze la rețeaua wireless, și încercați să imprimați.
Dacă tot nu vă puteți conecta, mergeți la pasul 2.4 de mai jos.

 

 

2.4 Încercați să configurați echipamentul Brother din nou

Dacă ați efectuat indicațiile de mai sus și repararea conexiunii, dar tot nu puteți imprima, încercați să reinstalați driver-ul (Pachet Complet Aplicații).

> Faceți clic aici pentru a vedea cum se configurează echipamentul Brother.

Modificați temporar setările de firewall/securitate pentru a permite conexiunea la rețea

 

Programul firewall/de securitate de pe calculator poate împiedica stabilirea unei conexiuni la rețea. Dacă primiți notificări legate de firewall, vă recomandăm să modificați temporar setările de securitate de pe calculator pentru a permite stabilirea conexiunii.
 

Firewall

 

IMPORTANT

 • Înainte de a dezactiva aplicația firewall, asigurați-vă că acest lucru este potrivit pentru rețeaua dvs. Brother nu își asumă responsabilittea pentru consecințele ce pot apărea ca urmare a dezactivării aplicației firewall.
 • După ce ați terminat, activați aplicație firewall.

Dacă ați configurat echipamentul Brother din nou dar tot nu vă puteți conecta și imprima, efectuați recomandările suplimentare pentru conexiunea wireless, mergeți la pasul 3.

 

 

3. Diagnosticați și rezolvați alte probleme ale conexiunii wireless

 

3.1 Imprimați Network Configuration Report și verificați conexiunea la router-ul sau punctul de acces wireless

Când echipamentul dvs. Brother este conectat la rețaua wireless, verificați statusul conexiunii wireless a echipamentului imprimând Network Configuration Report:

 

> Faceţi clic aici pentru a vedea cum se imprimă Network Configuration Report.

 

Wireless Link Status

 

Verificaţi rubrica Wireless Link Status de pe raportul imprimat.

Wireless Link Status Acţiune
Link OK Verificați adresele IP de pe calculator și echipamentul Brother. > Mergeţi la 3.2.
Error Aduceţi setările de reţea la valorile implicite > Mergeţi la 3.3.

 

 

3.2 Verificați adresele IP de pe calculator și echipamentul Brother

3.2.1 Cum verificaţi adresele IP de pe calculator și echipamentul Brother

 

Pentru a verifica adresa IP de pe calculator:

 

 1. Faceţi clic pe Apple Menu şi selectați System Preferences... > Network > Advanced.

  Advanced
   
 2. Faceți clic pe TCP/IP și verificați IPv4 Address și Subnet Mask.
  Asiguraţi-vă că adresa Subnet Mask este "255.255.255.0". Dacă Subnet Mask este diferit, contactați administratorul de rețea.

  TCP/IP
   
 3. Acum verificați adresa IP a echipamentului Brother de pe Network Configuration Report.
  Pentru a imprima Network Configuration Report:

  > Faceţi clic aici pentru a vedea cum se imprimă Network Configuration Report.
   
 4. Verificați adresa IP din dreptul rubricii <IP Settings> de pe raportul imprimat.

  IP Settings
   
 5. Comparați adresele IP de pe calculator și echipamentul Brother.
   
  • Asigurați-vă că adresele sunt similare și diferă doar numărul din ultima grupă. De exemplu:
   Computer: 192.168.1.2
   Echipament Brother: 192.168.1.110
  • Asigurați-vă că numărul de la final este unic și se află în intervalul 2 și 254.
  • Fiecare echipament și calculator din rețea trebuie să aibă o adresă IP unică.
  • Dacă în Network Configuration Report la IP Address este 0.0.0.0, așteptați cel puțin cinci minute și încercați să vă conectați din nou.

Apoi, efectuați un ping către echipamentul Brother (vedeți 3.2.2) pentru a verifica comunicarea dintre echipament și calculator.

 

3.2.2 Efectuarea unui ping către echipamentul Brother

 

 1. Faceți clic pe Go din bara Finder și selectați Computer > Macintosh HD > System > Library > CoreServices > Applications > Network Utility.
   
 2. Selectați fila Ping și introduceți adresa IP a echipamentului Brother.

  Ping
   
 3. Selectați butonul Send only _ pings și modificați valoarea la 4.
   
 4. Faceţi clic pe butonul Ping.

Calculatorul va efectua un ping sau va încerca să comunice cu echipamentul Brother. După finalizare, veți primi statisticile comenzii ping.

 

 • Dacă primiți raspunsuri de la adresa IP a echipamentului Brother (vedeți exemplul din imaginea de mai jos), atunci calculatorul comunică cu echipamentul Brother. Închideți fereastra.

  Ping Recieve
   
 • Dacă nu primiți răspunsuri sau nu sunt de la adresa IP corectă, atunci este o problemă de comunicare între echipamentul Brother și calculator. Pentru a rezolva problema urmaţi paşii de mai jos:
   
  1. Asigurați-vă că calculatorul și echipamentul Brother sunt conectate la aceeași rețea wireless (cu același Nume de rețea(SSID)).
   Dacă calculatorul și echipamentul Brother sunt conectate la rețele wireless diferite, și nu puteți schimba acest lucru, contactați producătorul router-ului, administratorul de rețea, sau furnizorul de sevicii internet pentru a depana problema conexiunii la rețea a calculatorlui.
    
  2. Asigurați-vă că nu aveți aplicații firewall sau de alt tip care pot împiedica stabilirea unei conexiuni la rețea. Modificați temporar setările de sercuritate de pe calculator pentru a stabili conexiunea. După ce ați terminat, activați aplicația firewall la loc.
    
   • Repetați 3.2.2 după modificarea oricăror setări.
   • Dacă tot nu puteți efectua un ping către echipamentul Brother, încercați un ping către un alt calculator conectat la rețea pentru a verifica dacă problema este legată de conexiunea la rețea a calculatorului. Dacă este, contactați producătorul calculatorului sau administratorul de rețea pentru asistență suplimentară.
   • Dacă tot nu puteți efectua un ping către echipamentul Brother, mergeți la 3.3 pentru a restabili conexiunea la rețea.

 

3.3 Readuceţi setările de reţea la valorile implicite

> Faceţi clic aici pentru a vedea cum se resetează echipamentul la setările din fabrică.

Dacă puteți imprima sau scana de pe alte calculatoare din rețea, nu resetați setările de rețea ale echipamentului Brother și contactați producătorul calculatorului, administratorul de rețea sau furnizorul de servicii internet. Programe firewall sau de securitate pot împiedica comunicarea.

 

3.4 Indicații suplimentare pentru a stabili dacă router-ul sau punctul de acces funcționează corect

Setări de securitate pentru restricționarea accesului de pe router sau punctul de acces pot să fie activate. Efectuați verificările recomandate mai jos și, dacă este necesar, schimbați setările.

 

 

3.5 Încercați să configurați echipamentul Brother din nou

Dacă ați efectuat indicațiile de mai sus, dar tot nu puteți imprima, încercați să reinstalați driver-ul (Pachet complet Aplicații).
> Faceți clic aici pentru a vedea cum se configurează echipamentul Brother.

 

Dacă nu aţi primit răspuns la întrebarea dumneavoastră, aţi verificat celelalte întrebări frecvente?

Aţi verificat manualele?

Dacă aveţi nevoie de asistenţă suplimentară, vă rugăm să contactaţi serviciul de asistenţă clienţi Brother:

Modele asociate

DCP-1610WE, DCP-1622WE, DCP-375CW, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-7055W, DCP-7070DW, DCP-770CW, DCP-9015CDW, DCP-9020CDW, DCP-B7520DW, DCP-J105, DCP-J132W, DCP-J140W, DCP-J152W, DCP-J315W, DCP-J4110DW, DCP-J4120DW, DCP-J515W, DCP-J525W, DCP-J552DW, DCP-J715W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, DCP-L2532DW, DCP-L3510CDW, DCP-L3550CDW, DCP-L6600DW, DCP-L8410CDW, DCP-L8450CDW, DCP-T500W, DCP-T700W, HL-1210WE, HL-1212WE, HL-1222WE, HL-3140CW, HL-3170CDW, HL-4070CDW, HL-4570CDW, HL-5470DW, HL-6180DW, HL-B2080DW, HL-L2352DW, HL-L3210CW, HL-L3270CDW, HL-L5200DW(T), HL-L6300DW(T), HL-L6400DW(T), HL-L6450DW , HL-L8250CDN, HL-L8260CDW, HL-L8350CDW, HL-L8360CDW, HL-L9200CDWT, HL-L9310CDW(T), HL-S7000DN, MFC-1910WE, MFC-490CW, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-7840W, MFC-790CW, MFC-8950DW, MFC-9320CW, MFC-9340CDW, MFC-9840CDW, MFC-9970CDW, MFC-B7715DW, MFC-J200, MFC-J2330DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW, MFC-J430W, MFC-J4410DW, MFC-J4420DW, MFC-J4510DW, MFC-J4620DW, MFC-J470DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J5720DW, MFC-J5910DW, MFC-J5945DW, MFC-J625DW, MFC-J6510DW, MFC-J6910DW, MFC-J6945DW, MFC-J6947DW, MFC-L2712DW, MFC-L2732DW, MFC-L2752DW, MFC-L3770CDW, MFC-L5750DW, MFC-L6800DW(T), MFC-L6900DW(T), MFC-L6950DW, MFC-L8650CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9550CDW(T), MFC-L9570CDW(T)

Spuneţi-vă părerea despre conţinutul furnizat

Pentru a ne ajuta să îmbunătăţim serviciile de asistenţă, vă rugăm să vă spuneţi părerea.

Pasul 1: În ce mod vă ajută informaţiile de pe această pagină?

Pasul 2: €Doriţi să adăugaţi comentarii?

Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că acest formular este folosit numai pentru feedback.