DCP-1622WE

Întrebări frecvente şi depanare

Întrebări frecvente şi depanare

Statusul imprimantei este Offline (Deconectat) sau Paused (Pauză).

Urmaţi paşii de mai jos pentru a rezolva această problemă:

 

PASUL A: Verificați dacă echipamentul Brother este alimentat și nu prezintă erori

 1. Dacă ecranul echipamentului Brother (denumit în continuare LCD) nu afișează nimic, echipamentul poate să nu fie alimentat. Verificați dacă echipamentul revine din modul hibernare.
  Dacă nu revine, atunci verificați dacă este conectat la o priză funcțională și orice comutator este pornit.

  NOTĂ: Dacă nu puteți alimenta echipamentul, atunci această soluție nu se aplică. Mergeți la secțiunea Depanare pentru a remedia problema hardware.
   
 2. Verificați dacă ecranul LCD afișează mesaje de eroare. Un exemplu ar fi "Paper Jam" (Blocaj hârtie) sau "Ink/Toner Empty" (Fără cerneală/toner). Dacă ecranul LCD afişează o eroare, soluţionaţi eroarea indicată.

 

PASUL B: Asigurați-vă că imprimanta este conectată la calculator

 • Dacă folosiți un cablu USB, asigurați-vă că este conectat atât la imprimantă cât și la calculator.
  Încercați să îl conectați direct la calculator, și nu printr-un hub.
 • Dacă folosiți un cablu ethernet, asigurați-vă că acesta este conectat atât la imprimantă cât și la router/punctul de acces.
  Imprimați pagina cu configurarea rețelei pentru a verifica adresa IP.
 • Dacă folosiți conexiunea wireless, imprimați pagina cu configurarea rețelei și verificați adresa IP.

Dacă problema persistă, mergeţi la PASUL C.

 

> PASUL C (Windows): Asiguraţi-vă că echipamentul Brother este configurat ca imprimantă implicită
> PASUL C (macOS): Asigurați-vă că folosiți Driver-ul de imprimantă corect pentru echipamentul Brother

 

PASUL C (Windows): Asiguraţi-vă că echipamentul Brother este configurat ca imprimantă implicită

Deschideți folder-ul de imprimante și asigurați-vă că pictograma echipamentului Brother este bifată:

 

(Windows 8 sau mai recent)
 1. Deschideţi Control Panel. (Faceți clic aici pentru a vedea cum se deschide Control Panel.)
 2. Faceți clic pe Hardware and Sound => Devices and Printers.

  Devices and Printers
(Windows 7)

Faceţi clic pe Start > Devices and Printers.

 

Dacă echipamentul Brother nu este bifat, faceţi clic dreapta pe pictograma pentru echipamentul Brother şi alegeţi Set as default printer.

 

Set as default printer

 

PASUL D (Windows): Ștergeți toate sarcinile de imprimare din fereastra Devices and Printers

(Windows 7 sau mai recent)

Faceţi clic dreapta pe pictograma echipamentului Brother => See what's printing > Printer > Cancel All Documents

 

Cancel All Documents

Dacă Cancel All Documents nu poate fi selectat, faceţi clic pe Open As Administrator. Introduceţi parola de administrator şi faceţi clic pe Yes.

Open As Administrator

 

 

PASUL E (Windows): Verificați statusul imprimantei din fereastra Devices and Printers

Dacă starea imprimantei este Offline (Deconectat):

 

Offline

 

(Windows 7 sau mai recent)

Faceţi clic dreapta pe pictograma echipamentului Brother => See what's printing > Printer > Use Printer Offline (debifaţi opțiunea).
 

Dacă Use Printer Offline nu poate fi selectat, faceţi clic pe Open As Administrator. Introduceți parola de administrator și faceți clic pe Yes.

 

Dacă starea imprimantei este Paused (Pauză):

 

Paused

 

(Windows 7 sau mai recent)

Faceţi clic dreapta pe pictograma echipamentului Brother => See what's printing => Printer => Pause Printing (debifaţi opțiunea).

 

Dacă Pause Printing nu poate fi selectat, faceţi clic pe Open As Administrator. Introduceţi parola de administrator şi faceţi clic pe Yes.

 

 

PASUL F (Windows): Dacă la Devices and Printer apare o copie a echipamentului Brother (De exemplu: Brother XXX-XXXX (Copy 1))

O copie a imprimantei poate fi creată dacă:

 • Ați schimbat portul USB din calculator la care este conectat echipamentul Brother.
 • Ați instalat același driver de imprimantă de mai multe ori.

Aceasta poate face ca unele copii ale driver-ului de imprimantă să nu funcționeze corect. Pentru a imprima, selectați driver-ul de imprimantă de care știți că funcționează.

 

Driver Copy

Pentru a verifica driver-ul de imprimantă funcțional, efectuați următoarele:

 

 1. Porniţi echipamentul Brother. Dacă mai sunt conectate și alte echipamente, porniți doar echipamentul Brother pe care doriți să îl folosiți.
 2. Deschideți folder-ul cu imprimante:
  (Windows 8 sau mai recent)
  Deschideți Control Panel. (Faceți clic aici pentru a vedea cum se deschide Control Panel.
  Faceți clic pe Hardware and Sound => Devices and Printers.

  (Windows 7)
  Faceți clic pe Start > Device and Printers.
 3. Mutați cursorul desupra pictogramei echipamentului până când apare fereastra cu statusul imprimantei.

  Ready

  Dacă statusul este Ready, înseamnă că driver-ul de imprimantă funcționează corect. Alegeţi acest driver de imprimantă când imprimaţi documente.

  (Opțional) Pentru a modifica numele imprimantei, efectuați următoarele:

  (Windows 7 sau mai recent)

  1. Faceţi clic dreapta pe pictograma imprimantei.
  2. Faceţi clic pe Printer Properties.
  3. Modificaţi numele imprimantei din fereastra Printer Properties, şi faceţi clic pe OK.
 4. Dacă doriţi să imprimaţi doar la această imprimantă, faceţi clic dreapta pe pictograma echipamentului şi alegeţi Set as default printer. Pe pictograma echipamentului va apărea o bifă, iar atunci când imprimați acest driver de imprimantă este selectat automat.

  Defalt Printer

 

PASUL G (Windows): Dacă problema persistă...

Consultaţi soluţia care se aplică pentru cazul dumneavoastră:

(Pentru conexiune USB)
> Faceți clic aici pentru a vedea cum se rezolvă problema de imprimare când echipamentul Brother este conectat prin USB.

 

(Pentru rețele wireless)
> Faceți clic aici pentru a vedea cum se rezolvă problema de imprimare când echipamentul Brother este conectat la o rețea wireless (Windows).

 

 

PASUL C (macOS): Asigurați-vă că folosiți Driver-ul de imprimantă corect pentru echipamentul Brother.

Acest pas este disponibil până la macOS 10.15.
Dacă utilizați macOS 11 sau o versiune ulterioară, mergeți la PASUL D.

 1. Selectați Apple Menu > System Preferences > Print & Scan or Printers & Scanners.
 2. Selectați echipamentul dvs. Brother de la secțiunea Printers.
 3. Verificați care este driver-ul de imprimantă folosit. Acesta este indicat în dreptul rubricii Kind.

  AirPrint

  Dacă este selectat driver-ul de imprimantă AirPrint, adăugați driver-ul de imprimantă CUPS pe Mac, așa cum este indicat mai jos.

  Dacă găsiți driver-ul de imprimantă CUPS, driver-ul de imprimantă CUPS este instalat corect.

  1. Selectați Quit System Preferences din meniul Apple.
  2. > Mergeți la PASUL D
  1. Selectați Apple Menu > System Preferences > Print & Scan or Printers & Scanners.
  2. Faceţi clic pe butonul +.

   Plus
 4. Faceți clic pe pictograma Default care se află în partea de sus a ferestrei de dialog.
 5. Selectaţi echipamentul din lista Name.
 6. Asiguraţi-vă că este selectat "XXXXXXX + CUPS" în lista Use. (unde XXXX este denumirea modelului dvs.).

  CUPS

  Dacă nu puteți găsi "XXXXXXX + CUPS", driver-ul de imprimantă CUPS nu este instalat.
  Descărcați cel mai recent Pachet Complet Aplicații și instalați-l. Instrucțiunile de instalare sunt disponibile pe pagina de descărcare.
  > Faceți clic aici pentru a descărca Pachet Complet Aplicații de la secțiunea Descărcări.

   

  Dacă Pachetul Complet Aplicații nu este disponibil pentru modelele dvs., selectați Printer Driver sau CUPS Printer Driver.

 7. Faceți clic pe Add

  Add
   
 8. Imprimanta este acum disponibilă la secțiunea Printers.
 9. Selectați Quit System Preferences din meniul Apple.

 

STEP D(macOS): Dacă problema persistă...

Consultaţi soluţia care se aplică pentru cazul dumneavoastră:

(Pentru conexiune USB)
> Faceți clic aici pentru a vedea cum se rezolvă problema de imprimare când echipamentul Brother este conectat prin USB.

 

(Pentru rețele wireless)
> Faceți clic aici pentru a vedea cum se rezolvă problema de imprimare când echipamentul Brother este coenctat la o rețea wireless (Mac).

Dacă nu aţi primit răspuns la întrebarea dumneavoastră, aţi verificat celelalte întrebări frecvente?

Aţi verificat manualele?

Dacă aveţi nevoie de asistenţă suplimentară, vă rugăm să contactaţi serviciul de asistenţă clienţi Brother:

Modele asociate

DCP-1610WE, DCP-1622WE, DCP-7055W, DCP-9015CDW, DCP-J105, DCP-J132W, DCP-J140W, DCP-J152W, DCP-J315W, DCP-J4120DW, DCP-J515W, DCP-J525W, DCP-J552DW, DCP-J725DW, DCP-L2520DW, DCP-L2532DW, DCP-L3510CDW, DCP-T500W, DCP-T510W, DCP-T700W, DCP-T710W, HL-3140CW, HL-L2340DW, HL-L2352DW, HL-L3210CW, MFC-1910WE, MFC-J200, MFC-J430W, MFC-J4420DW, MFC-J470DW, MFC-J625DW

Spuneţi-vă părerea despre conţinutul furnizat

Pentru a ne ajuta să îmbunătăţim serviciile de asistenţă, vă rugăm să vă spuneţi părerea.

Pasul 1: În ce mod vă ajută informaţiile de pe această pagină?

Pasul 2: €Doriţi să adăugaţi comentarii?

Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că acest formular este folosit numai pentru feedback.