HL-2250DN

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

ZACIĘCIE W PODAJNIKU 1

Gdy zostanie wyświetlony komunikat ZACIĘCIE W PODAJNIKU 1 zostanie on rónież zasygnalizowany diodami LED na panelu kontrolnym. Dioda LED Error będzie migać.

 

Sygnalizowanie diodami LED - ZACIĘCIE W PODAJNIKU 1

 

Aby rozwiązać problem postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 

Zaraz po wykonaniu zadań, niektóre wewnętrzne części urządzenia będą bardzo gorące! Odczekaj 10 minut aby urządzenie ostygło.

  1. Wyciągnij całkowicie tacę papieru z urządzenia.
  2. Obiema rękoma powoli wyciągnij zacięty papier.
    Wyciągnij podajnik papieru.

  3. Umieść zasobnik papieru z powrotem w urządzeniu.
  4. Upewnij się że dioda LED Error przestała się świecić oraz że dioda Ready się świeci. Jeżeli drukowanie nie rozpocznie się automatycznie, naciśnij klawisz Go.

Zawsze usuń cały papier z podajnika papieru zanim włożysz do niego nowe arkusze. Zapobiega to pobraniu wielu arkuszy papieru z podajnika przez drukarkę w jednym czasie i zmniejsza ilość zacięć papieru.

Jeśli Twoje pytanie pozostaje bez odpowiedzi, czy sprawdziłaś/sprawdziłeś inne odpowiedzi na często zadawane pytania?

Czy zapoznałaś/zapoznałeś się z podręcznikami?

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother:

Powiązane modele

HL-2130, HL-2135W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Krok 1: Na ile informacje na tej stronie były dla Ciebie pomocne?

Krok 2: Czy chcesz dodać własne komentarze?

Prosimy pamiętać, że niniejszy formularz służy wyłącznie do wyrażania opinii.