DCP-L2520DW

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Na "Monitorze statusu" pojawił się komunikat „offline”.

Monitor stanu Offline

 

Sprawdź, czy można drukować na drukarce z komputera.

 

> Jeśli nie możesz drukować, kliknij tutaj.
> Jeśli możesz drukować, kliknij tutaj.

 

Jeśli nie można drukować z komputera...

Jeśli nie możesz drukować, sprawdź rozwiązanie odpowiednie dla Twojego przypadku.

Jeśli można drukować z komputera...

Sprawdź rozwiązanie odpowiednie dla Twojego przypadku.

(Windows) 
(Mac)

 

(Windows)

KROK A: Sprawdzić, czy na monitorze statusu jest wyświetlana lub monitorowana prawidłowe urządzenie Brother.

 

Monitor statusu nie może wyświetlić prawidłowych informacji, jeśli został skonfigurowany niewłaściwy sterownik w ustawieniach urządzenie do monitorowania lub urządzenie do wyświetlania w monitorze statusu. Znajdź odpowiedni sterownik drukarki i sprawdź ustawienia urządzenia w monitorze statusu, wykonując poniższe czynności.

 

Krok i: Znajdź właściwy sterownik drukarki.

Jeśli port USB komputera jest podłączony do urządzenia Brother lub jeśli sterownik drukarki został zainstalowany wielokrotnie, mogą zostać utworzone ikony o tej samej nazwie drukarki. W takiej sytuacji niektóre sterowniki drukarki działają, inne mogą nie działać. Aby drukować dokumenty, wybierz działający sterownik drukarki.

 

Ikona kopiowania

 

Umieść na chwilę kursor na ikonie drukarki, aby wyświetlić stan sterownika drukarki.

 

Gotowość

 

Jeśli stan ma wartość Gotowe, oznacza to, że sterownik drukarki działa. Wybierz ten sterownik drukarki podczas drukowania dokumentów.
Jeśli zawsze chcesz drukować z tej drukarki, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia i wybierz opcję Ustaw jako drukarkę domyślną. Następnie na ikonie urządzeniu pojawi się znacznik. Przy następnym drukowaniu sterownik drukarki zostanie wybrany automatycznie.

 

Drukarka domyślna

 

 

Krok II: Sprawdź ustawienie „urządzenie do monitorowania”.

 

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy Monitor statusu na pasku zadań, a następnie wybierz opcję Ustawienia monitora stanu => urządzenie do monitorowania.

  Wybierz urządzenie do monitorowania

   

 2. Zostaną wyświetlone sterowniki zainstalowanego urządzenia Brother. W przypadku wielokrotnego zainstalowania sterownika na komputerze, zostanie wyświetlona lista zainstalowanych sterowników do urządzeń Brother .

  Zaznacz sterowniki, których używasz i usuń zaznaczenie sterowników, których nie znaleziono w KROKU A-I.

  Obraz

   

 3. Kliknij OK. Natychmiast otrzymasz powiadomienie o błędach, takich jak pusty papier, zacięcie papieru lub koniec atramentu.

Jeśli w kroku 2 został zaznaczony tylko jeden sterownik, przejdź do KROKU B.

 

Jeśli w kroku 2 zaznaczono więcej urządzen które mają być monitorowane, idź do etapu III.

 

Etap III: Sprawdź ustawienie „urządzenie do wyświetlania”.

 

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy Monitor statusu na pasku zadań, a następnie wybierz opcję Ustawienia monitora statusu => urządzenie do wyświetlenia.

  Wybierz urządzenie do wyświetlenia

   

 2. Wybierz sterownik komputera, którego stan ma być wyświetlany (np. gotowy, Offline) w czasie innym niż wystąpienie błędów.

  Obraz

   

 3. Kliknij OK. Upewnić się, że maszyna wybrana w kroku 2 jest włączona, a następnie przejść do KROKU B.

 

 

KROK B: Sprawdź stan wyświetlany na monitorze statusu.

 

Sprawdź stan wyświetlany na monitorze statusu.

Jeśli komunikat Offline jest nadal wyświetlany, uruchom ponownie Monitor statusu, wykonując poniższe czynności i ponownie sprawdź stan.

 

 1. Jeśli korzystasz z urządzenia Brother przez połączenie sieciowe, przejdź do KROKU C.
   
 2. Jeśli korzystasz z urządzenia Brother za pośrednictwem połączenia USB, przejdź do KROKU D.

 

KROK C: Sprawdzanie oprogramowania zabezpieczającego (tylko użytkownicy sieciowi)

 

W przypadku korzystania z urządzenia Brother za pośrednictwem połączenia sieciowego oprogramowanie zabezpieczające może spowodować, że monitor stanu wyświetli nieprawidłowy stan urządzenia Brother.

 

Sprawdź, czy oprogramowanie zabezpieczające nie odrzuca dostępu do monitora statusu. Poniżej znajdują się nazwy używane w odniesieniu do monitora stanu w oprogramowaniu zabezpieczającym.

 • BrMfimon.exe
 • Monitor statusu Brother (sieć)
 • Aplikacja Brother Status Monitor
 • BrStMonW.exe

Instrukcje dotyczące konfiguracji oprogramowania zabezpieczającego można znaleźć w podręczniku użytkownika oprogramowania zabezpieczającego lub uzyskać od producenta oprogramowania zabezpieczającego.

Jeśli komunikat Offline jest nadal wyświetlany, przejść do KROKU D.

 

KROK D: Zainstaluj ponownie monitor stantusu

 

Być może w aplikacji Monitor stantusu występują problemy.

 

Pobierz pełny pakiet sterowników i oprogramowania, który zawiera Monitor statusu, z sekcji Pobieranie i zainstaluj go ponownie.

> kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak pobrać pełny pakiet sterowników i oprogramowania z sekcji Pobieranie .

 

(Mac)

Być może w aplikacji Monitor statusu występują problemy.

Pobierz pełny pakiet oprogramowania, który zawiera Monitor statusu, z sekcji Pobieranie i zainstaluj go ponownie.

> kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak pobrać pełny pakiet oprogramowania z sekcji Pobieranie .

INFORMACJA: Jeśli dla wybranych modeli nie jest dostępny pełny pakiet oprogramowania , wybierz opcję sterownik drukarki lub sterownik drukarki CUPS, który zawiera Monitor statusu.

Jeśli Twoje pytanie pozostaje bez odpowiedzi, czy sprawdziłaś/sprawdziłeś inne odpowiedzi na często zadawane pytania?

Czy zapoznałaś/zapoznałeś się z podręcznikami?

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother:

Powiązane modele

DCP-B7520DW, DCP-L2520DW, DCP-L2532DW, DCP-L2540DN, DCP-L2552DN, DCP-L2560DW, DCP-L5500DN, DCP-L6600DW, DCP-L8400CDN, DCP-L8410CDW, DCP-L8450CDW, DCP-T510W, DCP-T710W, HL-B2080DW, HL-L2340DW, HL-L2352DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW, HL-L2372DN, HL-L5100DN(T), HL-L5200DW(T), HL-L6250DN, HL-L6300DW(T), HL-L6400DW(T), HL-L6450DW , HL-L8250CDN, HL-L8260CDW, HL-L8350CDW, HL-L8360CDW, HL-L9200CDWT, HL-L9310CDW(T), MFC-B7710DN, MFC-B7715DW, MFC-J2330DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW, MFC-J5945DW, MFC-J6935DW, MFC-J6945DW, MFC-J6947DW, MFC-L2700DN, MFC-L2700DW, MFC-L2712DN, MFC-L2712DW, MFC-L2720DW, MFC-L2732DW, MFC-L2740DW, MFC-L2752DW, MFC-L5700DN, MFC-L5750DW, MFC-L6800DW(T), MFC-L6900DW(T), MFC-L6950DW, MFC-L8650CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9550CDW(T), MFC-L9570CDW(T), MFC-T910DW

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Krok 1: Na ile informacje na tej stronie były dla Ciebie pomocne?

Krok 2: €Czy chcesz dodać własne komentarze?

Prosimy pamiętać, że niniejszy formularz służy wyłącznie do wyrażania opinii.