DCP-7055W

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Monitor statusu wyświelił komunikat „offline”.

Monitor statusu Offline

 

Sprawdź, czy można drukować na drukarce z komputera.

 

> Jeśli nie możesz drukować, kliknij tutaj.
> Jeśli możesz drukować, kliknij tutaj.

 

Jeśli nie można drukować z komputera...

Jeśli nie można drukować, należy sprawdzić rozwiązanie odpowiednie dla danego przypadku.

Jeśli można drukować z komputera...

Sprawdź rozwiązanie odpowiednie dla Twojego przypadku.

(Windows)

(Mac)

 

(Windows)

KROK A: Sprawdzić, czy monitor statusu wyświetla lub monitoruje prawidłową urządzenie Brother.

 

Monitor stantusu nie może wyświetlić prawidłowych informacji, jeśli właściwy sterownik nie został skonfigurowany w ustawieniach urządzenie do monitorowania lub urządzenie do wyświetlania monitora statusu. Znajdź odpowiedni sterownik drukarki i sprawdź ustawienia urządzenia w monitorze statusu, wykonując poniższe czynności.
 

Krok i: Znajdź odpowiedni sterownik drukarki.

Jeśli port USB komputera jest podłączony do urządzenia Brother lub sterownik drukarki został zainstalowany wielokrotnie, mogą zostać utworzone ikony o tej samej nazwie drukarki. W takiej sytuacji niektóre sterowniki drukarki działają, inne mogą nie działać. Aby drukować dokumenty, wybierz działający sterownik drukarki.

 

Ikona kopiowania

 

Umieść na chwilę kursor na ikonie drukarki, aby wyświetlić stan sterownika drukarki.

 

Gotowość

 

Jeśli stan ma wartość Gotowe, oznacza to, że sterownik drukarki działa. Wybierz ten sterownik drukarki podczas drukowania dokumentów.
Jeśli zawsze chcesz drukować z tej drukarki, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia i wybierz opcję Ustaw jako drukarkę domyślną. Następnie na maszynie pojawi się znak zaznaczenia. Przy następnym drukowaniu sterownik drukarki zostanie wybrany automatycznie.

 

Drukarka domyślna
 

Etap II: Sprawdź ustawienie „Urządzenie do monitorowania”.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy Monitor statusu na pasku zadań, a następnie kliknij opcję "Urządzenie do monitorowania".

    Obraz

   

 2. Zostaną wyświetlone sterowniki zainstalowanego urządzenia Brother. W przypadku wielokrotnego zainstalowania sterownika na wielu komputerach Brother zostanie wyświetlona lista wielu sterowników.

  Zaznacz sterowniki, których używasz i usuń zaznaczenie sterowników, których nie znaleziono w KROKU A-i.

  Obraz

   

 3. Kliknij OK. Natychmiast otrzymasz powiadomienie o błędach, takich jak brak papieru, zacięcie papieru lub brak atramentu.

Jeśli w kroku 2 został zaznaczony tylko jeden sterownik, przejdź do KROKU B.

 

Jeśli w kroku 2 zaznaczono więcej sterowników, aby monitorować więcej niż jedno urządzenie Brother, można wybrać, który stan maszyny jest wyświetlany w czasie innym niż wystąpienie błędów. Przejść do etapu III.
 

Etap III: Sprawdź ustawienie „urządzenie do wyświetlania”.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy Monitor statusu na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Urządzenie do wyświetlenia.

  Obraz

   

 2. Wybierz sterownik komputera, którego stan ma być wyświetlany (np. gotowy, Offline) w czasie innym niż wystąpienie błędów.
  Obraz

 3. Kliknij OK. Upewnić się, że maszyna wybrana w kroku 2 jest włączona, a następnie przejść do KROKU B.

 

KROK B: Sprawdź stan wyświetlany na monitorze statusu.

 

Sprawdź stan wyświetlany na monitorze statusu.

Jeśli komunikat „Offline” jest nadal wyświetlany, uruchom ponownie Monitor statusu, wykonując poniższe czynności i ponownie sprawdź stan.

 

 • Jeśli korzystasz z urządzenia Brother przez połączenie sieciowe, przejdź do KROKU C.
 • Jeśli korzystasz z urządzenia Brother za pośrednictwem połączenia USB, przejdź do PUNKTU D.

 

KROK C: Sprawdzanie oprogramowania zabezpieczającego (tylko użytkownicy sieciowi)

 

W przypadku korzystania z urządzenia Brother za pośrednictwem połączenia sieciowego oprogramowanie zabezpieczające może spowodować, że monitor statusu wyświetli nieprawidłowy stan urządzenia Brother.

 

Sprawdź, czy oprogramowanie zabezpieczające nie odrzuca dostępu do monitora statusu. Poniżej znajdują się nazwy używane do odnieś się do monitora statusu w oprogramowaniu zabezpieczającym.

 • BrMfimon.exe
 • Monitor statusu Brother (sieć)
 • Aplikacja Brother Status Monitor
 • BrStMonW.exe

 

Instrukcje dotyczące konfiguracji oprogramowania zabezpieczającego można znaleźć w podręczniku użytkownika oprogramowania zabezpieczającego lub uzyskać od producenta oprogramowania zabezpieczającego.

Jeśli komunikat „Offline” jest nadal wyświetlany, przejść do PUNKTU D.

 

KROK D: Zainstaluj ponownie Monitor statusu

 

Być może w aplikacji Monitor statusu występują problemy.

 

Pobierz pełny pakiet sterowników i oprogramowania, który zawiera Monitor statusu, z sekcji Pobieranie i zainstaluj go ponownie.

> kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak pobrać pełny pakiet sterowników i oprogramowania z sekcji pliki do pobrania .

 

(Mac)

Być może w aplikacji Monitor statusu występują problemy.

Pobierz pełny pakiet oprogramowania, który zawiera Monitor statusu, z sekcji Pobieranie i zainstaluj go ponownie.
> kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak pobrać pełny pakiet oprogramowania z sekcji Pobieranie .

Jeśli dla wybranych modeli nie jest dostępny pełny pakiet oprogramowania , wybierz opcję sterownik drukarki lub sterownik drukarki CUPS, który zawiera Monitor statusu.

Powiązane odpowiedzi na często zadawane pytania

Jeśli Twoje pytanie pozostaje bez odpowiedzi, czy sprawdziłaś/sprawdziłeś inne odpowiedzi na często zadawane pytania?

Czy zapoznałaś/zapoznałeś się z podręcznikami?

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother:

Powiązane modele

DCP-365CN, DCP-375CW, DCP-395CN, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-7045N, DCP-7055W, DCP-7065DN, DCP-7070DW, DCP-8085DN, DCP-8110DN, DCP-8250DN, DCP-9010CN, DCP-9015CDW, DCP-9020CDW, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, DCP-J105, DCP-J132W, DCP-J140W, DCP-J152W, DCP-J315W, DCP-J4110DW, DCP-J4120DW, DCP-J515W, DCP-J525W, DCP-J552DW, DCP-J715W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, DCP-T500W, DCP-T700W, HL-3140CW, HL-3170CDW, HL-4040CN, HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4140CN, HL-4150CDN, HL-4570CDW, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW, HL-S7000DN, MFC-295CN, MFC-490CW, MFC-5490CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-7360N, MFC-7440N, MFC-7460DN, MFC-7840W, MFC-7860DW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8510DN, MFC-8520DN, MFC-8880DN, MFC-8950DW, MFC-9120CN, MFC-9140CDN, MFC-9320CW, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9460CDN, MFC-9840CDW, MFC-9970CDW, MFC-J200, MFC-J265W, MFC-J415W, MFC-J430W, MFC-J4410DW, MFC-J4420DW, MFC-J4510DW, MFC-J4620DW, MFC-J470DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J5720DW, MFC-J5910DW, MFC-J615W, MFC-J625DW, MFC-J6510DW, MFC-J6520DW, MFC-J6910DW, MFC-J6920DW, MFC-J825DW

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Krok 1: Na ile informacje na tej stronie były dla Ciebie pomocne?

Krok 2: €Czy chcesz dodać własne komentarze?

Prosimy pamiętać, że niniejszy formularz służy wyłącznie do wyrażania opinii.